Nummõr' 71
Paastukuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tsibihärbläisi suur' päiv
 •  
 • Puigal tulõ umakiilside näütemängõ päiv
 •  
 • Võro instituut' kuts juubõlinädälil Võromaa inemiisi küllä
 • Elo
   
 • Võru Raadio oll'edimäne
 •  
 • Saamis olõminõ olõ-i õnnõ vere küsümüs
 • Märgotus
   
 • Sammas käärimiihile
 •  
 • Tubina Taago: lava pääl om umal keelel kimmäs jõud
 • Kagahii
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Võro instituut' kuts juubõlinädälil Võromaa inemiisi küllä
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Paastukuul saa Võro instituut' kümneaastadsõs ja kõrraldas tuu as'a ärmärk'mises 14.–18. paastukuu pääväni Võromaa rahvalõ umakeelitsit ettevõtmiisi.

  «Mi tahtnu ütelt puult tähelepannu juhti, et sääne asutus om olõman ja kutsu
  Võro instituudi päälik Eichenbaumi Külli (kesken), Saarõ Evar ja Ojari Triinu kõnõlõsõ insituudi juubõlinädälil kõigilõ huviliisilõ ka võrokeelitsist raamatist. inemiisi üritüisile,» kõnõlõs Võro instituudi päälik Eichenbaumi Külli, «Tõsõlt puult tahtnu tennätä noid inemiisi, kiä omma miika
  kuuntüüd tennü. Võro instuut' ei saisa Võromaal võro keele iist ütsindä, olõmi taad asja ajanu Võromaa inemiisiga ütenkuun.» Innekõkkõ tennäs Võro instituut' võro keele oppajit, kedä om põrõhõlla üle 30, a ku inneskiidsi kah rehkendä, sis üle 50.

  «Olõmi iks taad asja härgütänü, et võro keelel olõs Võromaal inämb kotust,» ütles Eichenbaumi Külli. «Kümne aasta joosul om naatu võro kiilt laembalt ja julgõmbalt pruuk'ma. Tahtnu, et taa asi viil edesi kasunu.»

  Võro instituudi projektijuht' Rahmani Jan pand mano, et võrokeelidse ettevõtmisõ, raamadu, aoleht' jms omma avitanu nõsta paigapäälist hindätiidmist: kõik' taha-i inämb siist är pakõ ja pall'o noorõ ots'va tegemist uman kodokandin.

  Tähtsämbis asjus, miä Võro instituudin kümne aasta joosul är tettü, nimmas Eichenbaumi Külli võro-eesti sõnaraamatut, et kaartõ pääle omma joudnu võrokeelidse kotussõnime, tüütäs koolioppus.

  Umma hällüpäävänädälit alostas Võro instituut' latsi pääväga. Iispäävä kell 14 om plaanin jutussõtunn', seto jutussit kõnõlõs Lillmaa Terje.

  Tõsõpäävä hummoguspoolõ om Võro instituudin vallaliidsi ussi aig. Sis või egäüts' tulla, kaia ja kullõlda, määnest tüüd tan tetäs, määntsid raamatit om vällä ant jne.

  Pääle lõunat tulõ vastavõtt oppajilõ, kedä tennätäs tettü tüü iist. Oppaja saava kullõlda ka Võro Tiatriateljee kuuldõmängu «Ennola». Õdagu kell viis' nakkas vahtsõ raamadu «Viie pääle» näütämine ja kontsõrt'. Oodõdu omma kõik huvilidsõ.

  Kolmapäävä hummogu om jäl vallaliidsi ussi aig, õdagu kell viis' naatas kaema Võro- ja Setomaal tettüid filme. Näüdätäs telefilmi «Vahtsõ ilma veere pääl», sarjast Eesti lood vilme «Hunt» ja «Kaetajad», Ravva Anust kõnõlõjat filmi «Elumustrid». Lisas kaias mängofilmi roodsi suumlaisist «Nägemäldä Elina».

  Nelläpäävä tulõ võro keele op'misõ tunn' Võromaal tunnõtuilõ inemiisile, kiä olõ-i võrokõsõ. Võro kiilt omma lubanu op'ma tulla Võro liinapää Eenmaa Ivi, Põlva maavalitsusõ kultuuritalitusõ juht' Aasa Piitre jt.

  Kell säidse õdagu tulõ tandsuklubi Helmekaala naisiga. Oodõdu omma kõik' tandsuhuvilidsõ, kiä võissi võtta üten ka söögipoolist.

  Riidi andas kätte avvuhinna võrokeelitsile ammõtnikõlõ ja asutuisilõ, kinka ots'misõs kuulut' Võro instituut' vällä konkursi.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Lindi kõrval olen ma...kuidas seda kõige paremini ütelda...poiskõnõ!

  Võromaa suusamehe Saarepuu Anti puhtsüämlik ülestunnistus (ETV)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!