Nummõr' 266
Süküskuu 18. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Loetas suukurgi
 • Uudissõ
   
 • 25 aastat «Mino Võromaa» võistlust
 •  
 • Orava koolin omma võrokiilse ussõsildi
 •  
 • Mõni päiv saa viil võro lippu pakku
 • Elo
   
 • Talomiis: kits om targõmb ku lammas
 • Märgotus
   
 • Kauksi Ülle: ütle vällä luuvusõ kaitsõs
 •  
 • Nuuri soovi
 • Juhtkiri
  Innembi
  Lõvvamehe jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
    
   
  Oppajidõ kursusõ Tarton 1928. aasta süküskuul 
    
  Kipõ abi oppaja-puudusõ vasta
   
  Vaba Eesti edimäidsil aastil olli poolõ mi algkoolioppajist õnnõ kihlkunna- vai ministeeriumikooli haridusõga. Inneskidse küläkooli jaos oll’ tuud küländ, a vahtsõ, sundusligu 6-klassilidsõ algkooli jaos jäi veitüs.

  Naati kõrraldama kursuisi, et oppajilõ tarkust mano anda. 5.-23. süküskuul 1928. aastal opati oppajit Tarton. Mano opman käve ka Võro liina 2. segäkooli oppaja Sirgu Karl. Võromaa muusõumin om timä tunnistus, et tä tekk’ läbi oppajidõ koolitamisõ kursusõ aoluu-, luudusluu ja sündside kombidõ oppamisõ ala pääl.

  Kursuisi tetti nikani, ku tüüle naksi oppajidõ seminäri. Noidõ hoolõs sai algkoolioppajidõ ettevalmistaminõ. Nii alost’ 1921. aastal tüüd ka Võro oppajidõ seminär Käisi Johannesõ juhtmisõl.


  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin