Nummõr' 266
Süküskuu 18. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Loetas suukurgi
 • Uudissõ
   
 • 25 aastat «Mino Võromaa» võistlust
 •  
 • Orava koolin omma võrokiilse ussõsildi
 •  
 • Mõni päiv saa viil võro lippu pakku
 • Elo
   
 • Talomiis: kits om targõmb ku lammas
 • Märgotus
   
 • Kauksi Ülle: ütle vällä luuvusõ kaitsõs
 •  
 • Nuuri soovi
 • Juhtkiri
  Innembi
  Lõvvamehe jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Tekke julgõmbahe võrokeelitsit silte!
   
  Uma Leht om innegi kutsnu võrokõisi üles pandma umakeelitsit silte: omma hää kaia nii umilõ inemiisile ku küläliisile.

  Päält «Purõja pini» ja «Tan või pruuki võro kiilt!» om joba nätä kaupmiihi silte «Tulõ, kae perrä!», «Uma aknõ» jne. Võrokeelidse ussõsildi omma hulga aastit Võro Kandlõ kultuurimajal, no tekk’ ussi pääle sildi ka Orava kuul ja plaan tetä Pikäkannu kuul.

  Statistigaammõt om teedä andnu, et rahvalugõmisõ perrä mõist võro kiilt päält 75 000 inemise. Nii olõ-i vaia inämb pelädä, kas võrokeelitsist sildest iks arvo saias. Saias külh vai küstäs perrä.

  Võro keelen om hulga vahvit ütlemiisi, miä tegevä tujo parõmbas ja olõmisõ kimmämbäs.
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin