Nummõr' 71
Paastukuu 1. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Tsibihärbläisi suur' päiv
 •  
 • Puigal tulõ umakiilside näütemängõ päiv
 •  
 • Võro instituut' kuts juubõlinädälil Võromaa inemiisi küllä
 • Elo
   
 • Võru Raadio oll'edimäne
 •  
 • Saamis olõminõ olõ-i õnnõ vere küsümüs
 • Märgotus
   
 • Sammas käärimiihile
 •  
 • Tubina Taago: lava pääl om umal keelel kimmäs jõud
 • Kagahii
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Puigal tulõ umakiilside näütemängõ päiv
   
   
  23. paastukuu pääväl kell 11 kõrraldas Puiga põhikuul' koolilatsilõ joba viiendät aastat umakeelitside näütemängõ päävä.

  «Olõ kuulnu, et mõnõn koolin latsõ joba har'otasõ!» kõnõlõs päävä üts' kõrraldajist, Puiga kooli huvijuht' Kadaja Kersti. Tä ütles, et mäng'mä omma oodõdu kõiki vana Võromaa ja Setomaa kuulõ latsõ.

  «Väega oodami, et tultas iks ka Põlva maakunnast, minevaasta oll' üts' punt', a inne olõ-i säältpuult kedägi olnu,» kuts Kadaja Kersti. Tulla võiva kasvai nuusama Põlva maakunna kuulõ latsõ, kiä 14. paastukuu pääväl Orava koolin imäkeelepäävä pidol umakeelitside näütemängõga lava pääle astva.

  Kadaja Kersti näessi hää meelega, et näütemängupääväle tulõssi ka inämb vanõmbit latsi. «Egä aasta om iks üts' keskkoolitrupp' olnu, a naid võissi inämb olla, 10-minotilist näütemängu olõ-i joht nii rassõ selges oppi,» löüd tä ja ütles, et vanõmba esinejä omma inämbüisi ka julgõmba ja mõistva parõmbidõ kiilt.

  Et esinejit hinnatas kolmõn vannusõrühmän (1.-5., 6.-9. ja 10.-12. klass'), sis saava iks kõik' umasugutsidõga mõõtu võtta.

  Minkast võrokeelidse näütemängo kõnõlõsõ? Kadaja Kersti sõnno perrä om pall'o eläjä-juttõ, miä omma eesti keelest ümbre pantu. Umatettüid tükke om kah'os veidü, a Kersti sõnno perrä olõ-i võrokeelidse näütemängu kirotaminõ väega kerge: juhendajal tulõ umajago vaiva nätä.

  Kadaja Kersti kuts võro keele ja näütemängu huviliidsi Puigalõ latsi mäng'mist kaema. «Pall'o ütli minevaasta, et ku olõssi ette tiidnü, olõssi kimmähe tulnu kaema,» ütles tä. Sissepäsemise iist kinkagi käest rahha ei küstä, külh aga saa latsi plaksutamisõga tunnusta.

  Paigapääl kaias näütemängõ, süvväs putro ja jaotõdas avvuhindu. Teedüst saa Puiga koolist.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Lindi kõrval olen ma...kuidas seda kõige paremini ütelda...poiskõnõ!

  Võromaa suusamehe Saarepuu Anti puhtsüämlik ülestunnistus (ETV)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!