Nummõr' 266
Süküskuu 18. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Loetas suukurgi
 • Uudissõ
   
 • 25 aastat «Mino Võromaa» võistlust
 •  
 • Orava koolin omma võrokiilse ussõsildi
 •  
 • Mõni päiv saa viil võro lippu pakku
 • Elo
   
 • Talomiis: kits om targõmb ku lammas
 • Märgotus
   
 • Kauksi Ülle: ütle vällä luuvusõ kaitsõs
 •  
 • Nuuri soovi
 • Juhtkiri
  Innembi
  Lõvvamehe jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Toimõndusõlt: Uma Lehe hambamiis Ruitlanõ puhkas rassõst kirätüüst ja tuuperäst kirotasõ timä iist kolmõ Umma Lehte tõsõ lõvvamehe.
    
   
  Contra, postimiis 
    
  Ausalõ viilist ja ID-kaardist
   
  Kõnõldas, et mineväaastaidsi ii-de-kaartõ naatas vällä vaihtama, selle et kiäki ollõv nailõ akutrelliga turvamulgu sisse lasknu. Mullõ tuu õnnõs ei putu, mu uma om peri katõ aasta takast, tuust aost, ku ii-de-kaartõ mõistõti viil tetä.

  Lubatas külh, et vahtsõnõ kaart saa nii kimmäs, et kõlbas esiki turvaseksi jaos. Ku sul om vaia kohegi pillu toppi, sis kõgõ kimmämb om tuud tetä ii-de-kaardiga. Üts hädä iks om: tä tüküs pääle digiallkirä andmist pillu unõhtuma.

  Õkva ildaaigu käve külm jutt süäme alt läbi, ku poodist viina ja õlut osti ja kassaaparaat soovit’ dokustaati küssü. Mul tull’ õkva miilde, et olli uma ainumadsõ dokustaadi pillu unõhtanu, nii nigu Breþnev ütskõrd avvurahapundi üürõividõ ette unõht’. Õnnõs trehvsi laisa müüjä pääle, kiä es viisi mu vannust uurma naada.

  Elu tahetas maru mugavas tetä tuuga, et ütte tsillukõist kaarti saa nii hulga eri muudu pruuki.

  Nigu telehvoonile pandas külge kaamõra, puutri, lustikummut, aiavilälõikja...

  Kavvõl ei olõ tuugi aig, ku telehvooni saa tarvita nigu akutrelli. Aku om telehvoonil nigunii joba külen ja trellinupp kah. Kõgõpäält tiit tärni ette ja sis vaotat trelli käümä. Kõnõlõmada tuust, midä kõkkõ viil saa üte värisäjä as’aga tetä.

  Egäs Vinnemaa esivalitsõja Putin kah es saa telehvoonist kehvemb olla. Tä mõtõl’ vällä, et piässi hindäle kah ülesandit manu mõtlõma, ja nakas’ kurõparvõn lindama. Vinne inemine inämb kurõjuttõ ei usu, nüüt proomitas sääl kurõlõ vahtsõnõ sisu anda. Putinit iks usutas, esiki tuud, et timä tuu kõik latsõ.

  Vanast mõisaaost om meilegi tutva tuu edimädse üü õigus. Mõtlõt külh, et Vinnemaa om armõdulõ suur ja lag’a – kuis tuu üts väiku mehekene jõud kõik naasõ Pihkvast Vladivostokini är tiksada. A Vinnemaa või ju suur olla, Putin om tuuiist Putin.

  Putin omgi seksiasju ekspert. Tä kõnõl’, et grupiseks om tuu poolõst hää, et sis saa vaihõpääl viili. Nakka vai arvama, et nä sääl Vinnemaal omma üte Buratino kõik, et viilmine as’a terävämbäs tege.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin