Nummõr' 266
Süküskuu 18. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Loetas suukurgi
 • Uudissõ
   
 • 25 aastat «Mino Võromaa» võistlust
 •  
 • Orava koolin omma võrokiilse ussõsildi
 •  
 • Mõni päiv saa viil võro lippu pakku
 • Elo
   
 • Talomiis: kits om targõmb ku lammas
 • Märgotus
   
 • Kauksi Ülle: ütle vällä luuvusõ kaitsõs
 •  
 • Nuuri soovi
 • Juhtkiri
  Innembi
  Lõvvamehe jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Mõni päiv saa viil võro lippu pakku
   
  Egäüts või saata Võro seltsile sügüsedses käänüpääväs (22.09.2012) võrokõisi lipu, vana Võromaa lipu kavandi.

  Lipukommisjon vali võistlustöie hulgast vällä 2-4 kõgõ parõmbat tüüd. Neo lipuvariantsi pantas rahvahääletüsele. Rahvahääletüsele lännü töie autori saava avvohinna. Konkursi avvohinnafond om 500 eurot.

  Vällävalit lipp saa kõigilõ võrokõisilõ vabas pruukmisõs. Lipu edimäne suurõmb vällänäütämine tulõ kolmandal Umal Pidol 1. 06. 2013 Võrol Kubija laululava man.

  Võrokõisi lipu konkursi nõudmiisi saa kaia Internetist kodolehe www.voroselts.ee päält.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin