Nummõr' 266
Süküskuu 18. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Loetas suukurgi
 • Uudissõ
   
 • 25 aastat «Mino Võromaa» võistlust
 •  
 • Orava koolin omma võrokiilse ussõsildi
 •  
 • Mõni päiv saa viil võro lippu pakku
 • Elo
   
 • Talomiis: kits om targõmb ku lammas
 • Märgotus
   
 • Kauksi Ülle: ütle vällä luuvusõ kaitsõs
 •  
 • Nuuri soovi
 • Juhtkiri
  Innembi
  Lõvvamehe jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
    
   
  Orava kooli direktri Säinasti Ene ja Võro instituudi direktri Kuuba Rainer Orava kooli vahtsõ võrokiilse pääussõsildi man 
    
  Orava koolin omma võrokiilse ussõsildi
   
  Orava põhikuul lask’ tetä võrokeelidse sildi pia 50 tarõussõ pääle ja uhkõ puust kooli nimesildi kah.

  «Väläussõ silt sai peris kunstiteos!» kitt’ Orava kooli direktri Säinasti Ene. Tuu tekk’ Orava kooli lõpõtanu puutüümeistri Eriku Elmar, kiä eläs parhilla Räpinäl.

  Vahtsidõ silte jaos panti inne ussõ pääl olnu eestikiilne jutt umma kiilde ümbre.

  «A et mõnõ tarõ pruukminõ om muutunu, sis sai näütüses sildist «Õppealajuhataja» hoobis «Tunniplaani tarõ» – kuul om väiku ja oppõlalajuhatajat olõ-i meil joba aastit tüül olnu,» selet’ Säinasti Ene.

  Ku koolirahvas mõnõ sildi umma kiilde ümbrepandmisõ man pikembält märgotama jäi, sis sai nõvvo küstüs ka Võro instituudi käest.

  Orava kuul lask’ võrokeelidse ussõsildi tetä keväjä saadu Hindätiidmise avvohinna raha iist (avvohind oll’ 225 eurot).

  Ka vahtsõnõ Pikäkannu eräkuul taht uma ussõsildi võrokeelitses tetä. «Seldsimajan omma meil joba võrokeelidse sildi. Kooli sildiplaan om kimmäs, a tiiä-i viil, kuna nuu är tetä jõvvami,» ütel’ kooli projektijuht Tamra Ave.


  Harju Ülle

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin