Nummõr' 266
Süküskuu 18. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Loetas suukurgi
 • Uudissõ
   
 • 25 aastat «Mino Võromaa» võistlust
 •  
 • Orava koolin omma võrokiilse ussõsildi
 •  
 • Mõni päiv saa viil võro lippu pakku
 • Elo
   
 • Talomiis: kits om targõmb ku lammas
 • Märgotus
   
 • Kauksi Ülle: ütle vällä luuvusõ kaitsõs
 •  
 • Nuuri soovi
 • Juhtkiri
  Innembi
  Lõvvamehe jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
    
   
    
  25 aastat «Mino Võromaa» võistlust
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  14. süküskuu pääväl saiva 25. «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba kirotaja Võrol Kandlõ kultuurimajan kätte avvohinna ja õkva trüküst tulnu jutuvõistlusõ kogomigu «Ladvalatsõ’».

  Koolilatsi võrokeelitside kirätöie võistlust peeti nelän vannusõrühmän, kolmõ vannusõrühmä võit läts timahava Räpinä kihlkunda: Luha Raina ja Liini Hedy omma peri Veriora vallast ja opnu Vilustõ koolin, Toomasõ Cindy-Caroly om Räpinä liina tütrik.

  «Mino Võromaa» jutuvõistlusõst võtt’ keväjä ossa 160 opilast 17 koolist üle vana Võromaa. Kuna seokõrdnõ võistlus oll’ juubõlinumbriga, sis hõigati üten lüümä ka suuri inemiisi.

  Kutsõst haari kinni kirämiis Contra, Võro maavalitsusõ arõngu- ja planiirmisosakunna juhataja Allasõ Anti, kunstnik Viina Kristina jne.

  «Mino Võromaa» võistlusõ üts kõrraldaja Kabuna Kaile Võro instituudist ütel’, et inämb köütse kirotajit spordi-, raha- ja moeteema, a õigõ pall’o märgotiva ka Võromaa tulõvigu üle.

  Niisama oll’ pall’odõl kirivit mälehtüisi märdi- ja katrisandin käümisest.

  Toimõndaja Kabuna Kaile valõ kogomikku 67 kirätüüd. Raamadu jaos tekk’ pildi Karilatsist peri kunstnik Nerva.
   
   
   
  Toomasõ Cindy-Caroly (kural) ja Luha Raina Jutu «Pliini» iist eräpreemiä saanu Kikka Liis (kural) mängse koolisõsara Kaasiku Ingridi abiga luu rahvalõ ette kah 
      
  Koolilatsi võrokeelidside kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa 25» parõmba kirotaja:

  1.-3. klass (NB! Võistlus oll’ ja klassi omma minevä kooliaasta uma)

  I kotus - Parhomenko Aadi, Mamastõ latsiaid-algkuul, 2. klass, «Määne om Võromaa 25 aasta peräst?»
  II kotus - Umbleja Kaspar, Kuldrõ kuul, 3. klass, «Oi-oi oinalugu!»
  III kotus - Luuk-Luukeni Priit, Põlva ÜG, 2. klass, «Mu edimädse suusa»

  Eräpreemiä:

  Kesselmanni Kristjan, Parksepä kk, 3. klass, «Ma mõtlõ mõttit, a tii trenni kah»
  Anioti Betti, Parksepä keskkuul, 3. klass, «Mu pini»
  Orase Carlos, Põlva ÜG 2. klass, «Mu edimäne kikas»
  Kaselaanõ Marko, Pikäkannu põhikuul, 2. klass, «Suurõ sõbra»
  Langusõ Melany-Regle, Vahtsõliina G, 3. klass, «Mu mänguas’a ja mängu»

  4.-6. klass

  I kotus - Luha Raina, Vilustõ põhikuul, 6. klass, «Nõgõl hainakuh’ah»
  II kotus - Anioti Eliise, Parksepä keskkuul, 6. klass, «Mi ao muud»
  III kotus - Tootsi Katre, Haani kuul, 5. klass, «Üts õpõtlik lugu»

  Eräpreemiä:

  Udsu Alvar, Mõnistõ kuul, 6. klass, «Meil om vahva koolibussijuht»
  Kriguli Adeele-Ann, Orava põhikuul, 5. klass, «Sõpru raha iist ei saa»
  Liimetsä Hardi, Parksepä keskkuul, «Mille om vaia trenni tetä»
  Kobini Karl, Parksepä keskkuul, 6. klass, «Mul om külh Võromaal hää ellä»
  Koddala Grethel, Vilustõ põhikuul, 5. klass, «No mille es pidänü mullõ Võromaal miildümä!»
  Konnula Herbert, Kuldrõ kuul, 4. klass, «Tibu-bussi lugu»
  Helmi Vanessa, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 5. klass, «Imä kuul»
  Kallari Liisa, Mikidämäe kuul, 6. klass, «Setomaa 25 aasta peräst»

  7.-9. klass

  I kotus - Toomasõ Cindy-Caroly, Räpinä ÜG, 8. klass, «Õgal aol uma muud»
  II kotus - Lokk Anete, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 7. klass, «Sandinkäük nigu halv uni»
  III kotus - Oss Eliise, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 7. klass, «Kas Võromaa tulõvik om ilosamb?»
  Laht Laura, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 8. klass, «Mu edimädse sammu»

  Eräpreemiä:

  Puusepä Kelli, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 7. klass, «Mille tetäs sporti?»
  Kikas Liis, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 7. klass, «Pliini»
  Grossberg Keiu, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 8. klass, «Õnn ei tulõ’ ilma tüüldä»
  Jürgensoni Annika, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 8. klass, «Neli siili»
  Järvpõllu Jürgen, Võro Kreutzwaldi gümnaasium, 8. klass, «Rattasõit vanna Võromaad piten»
  Vodi Ilmar, Haani kuul, 7. klass, «Spordipäiv mõtsan»
  Suurmanni Greta, Orava põhikuul, 7. klass, «Märdisandiõdagu juhtumiisi»
  Kristin Ilm, Räpinä ütisgümnaasium, 8. klass, «Hängmise mõnu ja hädä»
  Konnula Randel, Osola põhikuul, 8. klass, «Määne om Võromaa 25 aastaga peräst»
  Kreevaldi Karl, Osola põhikuul, 9. klass, «Piitre tege sporti»
  Hälvini Kaisa, Mikidämäe kuul, 9. klass, «Näläne sõsar»
  Kallari Irmelin, Mikidämäe kuul, 9.klass, «Om suurõmbat varandust ku miljoni karmanih»

  10.-12. klass

  Pääpreemiä Liini Hedy, Põlva ÜG, 12. klass, «Hulkmisõ aig om illos»   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin