Nummõr' 265
Süküskuu 4. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mahhe-huvi nõsõs
 • Uudissõ
   
 • Aiandusõ hää tundja omma otsitu as’atundja
 •  
 • Kirändüslige jalajälgi pääl
 •  
 • Karula vana asja näütüsele!
 • Elo
   
 • Külvimassin Saksamaalt
 • Märgotus
   
 • Võrokeisile uma lipp!
 •  
 • Võrokõisi lipu konkurss
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Pulga Jaani jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Contra om lubanu vahtse võro lipuga läbi juuske kõik katessa vana Võromaa kihlkunda
   
  Võrokeisile uma lipp!
    
   
  Kama Kaido,Võro seldsi juhatusõ liigõ 
    
  Keväjä kuulut Võro selts VKKF vällä võrokeisi lipu konkursi. Konkursi tähtaig nakas lähiksele jõudma (sügüsene käänupäiv, 22. septembri) ja selle om paras aig taad asja vahtsest miilde tuleta.

  Võrokeisi lipust om jo ammu kõneld ja lipu variantse vällä pakut. Üts kõvemb kõnelemine oll 2005. aastal Kaika suveülikoolin Vanan-Koiolan.

  Oll esiki määneki hääletämine, a ütski välläpakut lipukavand tuudaigu selget ülekaalu es saa.

  Sis es julgu ka väega seo lipu-teemaga tegeldä, selle et suureestläse teivä kõvva hellü, et võrokese tahtva Eestist lahku lüvvä ja umma riiki tetä. Et lipp om kah üts umaette olemise tunnusmärk, sis võeti teema hulgas aos pääväkõrrast maha.

  Nüüd om seo teema vahtsest üles tulnu. Üts kõge suuremb praktiline vajadus om tuu, et lippu märgitäs keele tunnuses Internetin ja muial.

  Tuu om harilik asi, et klõpsat lipu pildi pääle ja saat ette tuu keele, midä vaia om. Võrokeelist teksti om Internetin peris pallo, a klõpsamise märki ei ole.

  Orava vallavanõmb tull mõni aig tagasi mi manu säändse murrega, et näide vallan om uhkõ Piusa külästüskeskus tettü, nupu pääle vaotamisõga saat sääl inglüse-, eesti- ja võrokeelist teksti kullelda, a midä ei ole, tuu om lipp seo võro keele nupu man.

  Viimädse hädäga pand tä taha keelenupu mano Orava valla lipu, a ütel, et tuu ei ole õige – võro lippu om vaia.

  Ja muidoki om umma lippu vaia viil tuusjaos, et olnu, midä masti tõmmada kas Kaika suveülikoolin vai Umal Pidol ja tõisil võrokeisi suurõmbil üritüisil.

  Ütist sümbolit om vaia ka selle, et võrokeisi hindätiidmine olnu kimmämb ja lipp om sääne sümbol, miä inemiisi kuun hoit.

  Tuud uma riigi värki ka inämb pellädä vaia ei ole – setodel om uma lipp oleman, a päält kuningriigi päivi nä seoniaoni üttegi tõist umma riiki tegemä nakanu ei ole.

  Lipust piät saama kõiki võrokõisi lipp, mitte õnne väiku seltskunna uma.

  Tuusjaos valitas lipp katen voorun.Kõgepäält vali korge kommisjon üten tarku ekspertega võistlustöie hulgast vällä kats kooni neli lipu-variantsi.

  Vällävalitu tüü saava avvohinna ja pantas rahvahääletüsele.

  Vana Võromaa rahva puult vällävalit lipu edimäne ja väega pidolik mastitõmbamine tulõ järgmidse aasta keväjä kolmandal Umal Pidol.

  Tetäs ka mitmesugutsit ettevõtmiisi vahtse lipu tutvastegemises: näütüses kirämiis Contra om lubanu, et võtt seo lipu ja juusk läbi kõik katessa vana Võromaa kihlkunda.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin