Nummõr' 265
Süküskuu 4. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mahhe-huvi nõsõs
 • Uudissõ
   
 • Aiandusõ hää tundja omma otsitu as’atundja
 •  
 • Kirändüslige jalajälgi pääl
 •  
 • Karula vana asja näütüsele!
 • Elo
   
 • Külvimassin Saksamaalt
 • Märgotus
   
 • Võrokeisile uma lipp!
 •  
 • Võrokõisi lipu konkurss
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Pulga Jaani jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
    
  Autobuum Mõnistõn 
    
   
  Autokursusõ opilasõ Mõnistõn 1937. aastagal. 
    
   
  Mõnistõ mõisnik Wulff oll’ tekütänü seon Võromaa nukan Eesti vabariigi edimädsel aol parra autobuumi: autidõ vasta tunti peris suurt huvvi ja ku sul autojuhiluba olõman oll’, sis ollit tegijä miis.

  Mõnistõ vaihõl oll’ liikman Tulfi Jaani autobuss, miä tull’ mitu kõrda suurõmbas ehitä, et kõik tahtja jõudnu Võrro vai Valka. Nii olõki-i midägi imehtä, et autojuhi-kursusõ olli seon nukan populaarsõ.

  Seo pilt om tett 1937. aastal Mõnistõ raudtiijaama ja Kanni Simeoni maja man, kon omma hinnäst üles säädnü autokursusõ opilasõ. Neo kursusõ olli Mõnistõn 30. hainakuust 8. süküskuuni 1937. Eksämi tetti 13. süküskuul Kangstin.

  Jovvuvankri (tuul aol nimmati nii autit) juhtmisõ lua sai säändse kursuisil käünü inemise: Tammõ Robert III liigi, Hiiesalu Endel II liigi, Eomoisa Johannes II liigi ja tsiklijuhi lua ja Ostrati Gustav I b liigi lua.

  1929. aasta «Jovvuvankridõ säädüsen» oll’ sääne ummamuudu nõudminõ, et juhtmislupa ei anta noilõ, kink kotsilõ om kimmäs teedüs, et näil omma halva elokombõ, mis võiva jovvuvankri juhtmisõ man ohtligu olla. Noist halvust elokombist peeti kõgõ halvõmbas viinahätä.

  Pildi om muusõumilõ andnu Ostrati Gustav.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin