Nummõr' 264
Põimukuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rekord-suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne koomiks ja kallendri
 •  
 • Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
 •  
 • Havvarüüvli teivä perädü suurõ kah’o
 • Elo
   
 • Baikali veereh aig sais
 •  
 • Noorõ perimüskoolin
 • Märgotus
   
 • Harglõlõ tekk pääle!
 •  
 • Pikäkannu eläs!
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Ilvesse jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Nahaparkminõ üle kivve ja kände
   
  Seo suvi võtsõmi Mõnistõ muusõumin ette är oppi vannamuudu nahaparkminõ. Tuu om lännü üle kivve ja kände.

  Kolm nahka om juba säändsit, midä võit enämp-vähämp pargitus nahas pitä. Põhivõttõ omma teoorian teedä, a praktikan satas asi vällä nii nigu satas. Taa as’aga om nigu lehmänüsmisega: kõrvalt võit kaia ja teoorian om asi lihtsä, a edimädsest piimäst sa kuukõ ei küdsä.

  Meil om õigõ mitu nahka aia taadõ lännü. Üteltpuult tuuperäst, et ei mõista, a tõsõlt puult tuuperäst, et taa tüü taht tegemist õkva sõs, ku nahk ütes vai tõsõs tüüs paras om. Ku olõt õnnõ parkmisõ pääl, saat tüü õigõl aol tettüs. Muu tüü kõrvalt om rassõ.

  Kävemi Vahtsõliinan vana ao päivil nahaparkmist näütämän. Alustus oll’, nigu piät, a kuuma päävä käen kuivi koogutamisõ nahk tunni aoga kangõs ku kuusõkoorik. Es avida tuu kah, et parkja egä väiku ao takast naha viiga üle vali. Vesi kuivi ku kuuma panni pääl säälsaman är. Kotun pannimi vahtsõst likku, a õigõt nahka enämp es saaki.

  Võtsõmi minevä nädäli viil kats nahka hapatusõst vällä ja pandsõmi kuiuma. Kaemi noh, kuis noidõ parkminõ vällä tulõ. Hää om tuu, et õigõ mitu inemist, kiä nahaparkmisõst ütte-tõist tiidvä, omma uma nõvvu ja esiki kirotõduisi ülestähendüisiga appi tulluva. Seo tüü man om õigõ pall’u konksõ ja mitu pääd om mitu pääd. Üts mäletäs ütte, tõnõ tõist asja. Ku kiäki viil midägi vannamuudu nahaparkmisõst tiid, andkõ teedä.

  Tulviste Hele, Mõnistõ muusõumi juhataja
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin