Nummõr' 264
Põimukuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rekord-suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne koomiks ja kallendri
 •  
 • Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
 •  
 • Havvarüüvli teivä perädü suurõ kah’o
 • Elo
   
 • Baikali veereh aig sais
 •  
 • Noorõ perimüskoolin
 • Märgotus
   
 • Harglõlõ tekk pääle!
 •  
 • Pikäkannu eläs!
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Ilvesse jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Toimõndusõlt: Uma Lehe hambamiis Ruitlanõ puhkas rassõst kirätüüst ja tuuperäst kirotasõ timä iist kolmõ Umma Lehte tõsõ lõvvamehe.
   
  Pents, seks ja hapanu kurk
    
   
  Ilvesse Aapo, Räpinä miis 
    
  Ruitlanõ om liinahuntshandsakus nakanu ja tulõ vällä, et hinnäst sääl Tal’nan ka umbõlõ är väsütänü, jõvva-i inämb kirota. Mullõ, vana Võromaa patrioodilõ, anna-i kiäki puhkust, mugu sundva!

  Naksi sõs mõttõn Tal’nat ja Lõuna-Eestit kõrvu säädmä, ja kaegõ, midä löüdse. Nii ku ammõtnigu Eesti-Vinne kontrolljoonõ pääl pendsuvidäjit kiusama naksiva, näi ma kõrraga Internetin umbõ pall’o kuulutuisi Tal’na liinast är varastõduisi jalgrattidõ kotsilõ.

  Terve Mol’okaust (Facebook) tundu kaonuisi katõrattaliidsi perrä ikmist täüs ollõv. Päält tuu kõnõliva uudissõ, et kiluliina päälik Savisaar kirot’ poolõ sõidutii täüs imelikku vällämaa sõnna BUS. Tuu tähendävät vahtsõn eesti keelen, et tõõsõ massina päält kotusõpäälidse ütistranspordi tohe-i pääliinan inämb ümbre roita. Arvada, et tuu kiildmisega proovitas midägi är käkki.

  Ma vei naa kats luku kokko ja sai kõrraga arvo, kellele pendsukraanõ kinnikäändmine kõgõ halusampa näppe piten lei. Tal’na pättele – nimä tuud ärri kõrraldiva!

  Põh’a puult tulõ viil imelikku. Prohvesriherr Taagepera Rein om arvo saanu, et Eesti inemiisi manokasumisõ sitan saisun ommava süüdü kiränigu. Eesti kirändüse perremutõl ollõv Lutsu Oskari «Keväjäst» ja Niidü Elleni «Pille-Riinist» pääle sääne, et üts-kats last ja avitas külh! Tuu perrä om suumlaisi rahvaarv Eesti umast suurõmb Aleksis Kivi säitsme velekese abiga.

  Nu-nuh... Kiränigu käen om õks umbõ suur võim – esiki latsõ tege tä lugõja iist är vai jätt tegemäldä. Kirämõistminõ nakkas mu arost külh jo är häömä, a muusikat vast õks kullõldas ja säält tulõ Trubetsky perrä vällä, et ku Pille-Riin suurõmbas kasvi, tekk’ tä kleidinöpsi iist vallalõ ja võtt’ uulidsa pääl rõiva säläst.

  Säändse stripi pääle vast kiäki tä õks är tsurgas’, a pall’o ja kas säält latsi tull’, om viil laulmalda. Ku poplüürikat piten edesi minnä, sõs kargas ette juhtmõtõ «jalgpall om parõmb, ku seks». Tulõ vällä, et kur’a juur om hoobis sport! Õnnõs lõppiva olümpiämängu är. A hapanu kurgi huuaig lätt õks edesi ja ma kah mõista-i inämb midägi tarka kirota.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin