Nummõr' 264
Põimukuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rekord-suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne koomiks ja kallendri
 •  
 • Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
 •  
 • Havvarüüvli teivä perädü suurõ kah’o
 • Elo
   
 • Baikali veereh aig sais
 •  
 • Noorõ perimüskoolin
 • Märgotus
   
 • Harglõlõ tekk pääle!
 •  
 • Pikäkannu eläs!
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Ilvesse jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Noorõ perimüskoolin
    
   
  Guerrin’ Triinu pakk laagriliidsilõ munakuuki. 
    
  Võro instituudi seosuvinõ nuuri perimüskuul oll’ Kaika suvõülikooli küle all Taheva sanatooriumin.

  Tuu tähendäs, et laagrilatsõ saiva suvõülikooli tegemiisi ja inemiisi kah uma silmäga kaia. Suvõülikooli rektri Kõivupuu Marju võtt’ aigu perimüskooli nuurilõ vana ao tohtõrdamisõst kõnõlda.

  Päätsiht oll’ perimüskoolil iks võro keele ja meele alalõhoitminõ. Udso Urmas, kiä opas’ tarnast kübärät kudama, võtt’ süämeas’as «okei» nuuri suust vällä ruuki. Nii ku tuud sõnna kuuld’, tekk’ kõvva hellü. Mis tä sis asõmõlõ pakk’? «Väega hüvä».

  Viil sai laagrin käsitüü- ja tiatrioppust. Jalaga käüti Tellingumäe torni mano ja bussiga sõidõti Lätti Koivaliina, tetti võrokeelist ristsõnna, arotõdi ummi juuri üle ja käüti kanuuga Mustajõkõ mõõtman.

  Kolmõ päävä kroonis oll’ söögioppus. Piiri kõrtsi pernaasõ Guerrin’ Triinu ja Karu Kadri kõnõli, kuis ja midä vanal aol süüdi.

  Seo jutt es jää õnnõ iso ajamisõs: kotusõpäälitsest kraamist peenembit palakõisi oll’ näil üten kah võet.

  UL
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin