Nummõr' 264
Põimukuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rekord-suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne koomiks ja kallendri
 •  
 • Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
 •  
 • Havvarüüvli teivä perädü suurõ kah’o
 • Elo
   
 • Baikali veereh aig sais
 •  
 • Noorõ perimüskoolin
 • Märgotus
   
 • Harglõlõ tekk pääle!
 •  
 • Pikäkannu eläs!
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Ilvesse jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
   
  14. aastat kõrraldõt Võrumaa rahvapillilaagri oll’ kolmandat aastat Mõnistõ koolin, 14.-19. põimukuul tetti sääl tutvas eri rahvidõ muusikat ja kultuuri.

  Timahava oll’ laagrin (ütenkuun nuuriprojektiga «Share & Care») pia 130 rahvapillihuvilist kuvvõst riigist, and’ teedä laagri kõrraldaja Laube Kadri.

  Pillihuvilidse saiva Eesti rahvapillele lisas tutvambas ka trummõ, klavõri, flöödi ja basskitarrõga.

  Vannusõpiiri laagrin es olõ. Tuu lei õhkkunna, kon saadi sõbras ja opiti vahtsit pillilukõ huulmalda tuust, kuis ja mändsit pille kiäki inne mängi mõistsõ. Muusikat tetti hummuguni vällä. Laagri lõppi kontsõrdiga. Egäüts sai üles astu tuuga, midä oll’ laagrin opnu. Mängiti ka mitmõkõisi ja peris orkestrin.

  Järgmäne rahvapillilaagri tulõ 2013. aasta põimukuu keskpaigan joba 15. kõrda.

  UL
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin