Nummõr' 264
Põimukuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rekord-suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne koomiks ja kallendri
 •  
 • Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
 •  
 • Havvarüüvli teivä perädü suurõ kah’o
 • Elo
   
 • Baikali veereh aig sais
 •  
 • Noorõ perimüskoolin
 • Märgotus
   
 • Harglõlõ tekk pääle!
 •  
 • Pikäkannu eläs!
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Ilvesse jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
   
  Võrokiilne koomiks ja kallendri
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
    
  Võro instituut and’ vällä maailman edimädse võrokeelidse koomiksiraamadu ja kallendrihuvilinõ keeletiidläne Fastrõ Mariko tekk’ viis edimäst võrokeelist karmanikallendrit.

  Koomiksiraamadu «Topõldvatuga kukli» autor om Tartost peri Sildre Elina (32). «Väega tore, et mu koomiksi võro kiilde panti. Mu jaos saiva pall’o luu eski muhhembas ja vaimukambas,» kitt’ tä.

  «Taa om Elina peris uma edimäne raamat, miä ilmugi võru keelen. Eesti keelen säänest raamatut ei olõ, a võiolla kunagi tulõ,» selet’ koomiksi võro kiilde pandnu ja raamatus toimõndanu Fastrõ Mariko. Latsiaokirän Täheke vai muial omma kõik koomiksi eesti keelen sõski inne ilmunu.

  Fastrõ Mariko ütel’, et koomiksi omma hää lugõmisõhuvi herätäjä. Mi väiksin sugulaskiilin om inne umakeelitsiid koomiksiraamatiid vällä antu, a koomiksi omma iks suurõmbast keelest ümbre pantu.

  Maailma kõgõ edimäidsi viie võrokeelidse karmanikallendri kotsilõ ütel’ Fastrõ Mariko: «Maailman om moodun, et kallendrikorjaja andva vällä ummi kallendriid, kohe omma pääle näide aadressi trükidü. Niimuudu saava nä vahetajiid manu. Mu uma omma Eestin edimädse. Üts Saksamaa eestläne om külh kah hindä kallendri vällä andnu, a Saksamaal.»

  Mariko kõnõl’, et eestläse omma säändse mõttõ häste vasta võtnu, selle et Eestin ilmus karmanikallendriid veidü.

  «A mu kallendri ei olõ ka hariligu: noid saat tarvita võru keele opmisõs,» ütel’ Mariko. «Ku kallendri vanas lätt, saat nuu pildi perän alalõ hoita ja võru keele sõnnu miilde tulõta. Tsiht om, et mõnõ ao peräst korjunu noid kokku hää pakikõnõ, midä saat sis sõrmitsa ja sõnnu miilde tulõta. Pakikõnõ tüütäs sis nigu väiku piltsõnastu.»

  Kallendriid saa Mariko käest osta vai tõisi vasta vaihta, ku kirotat mariko.faster@gmail.com pääle. Nii koomiksiraamatut ku kallendriid saa osta ka Võro instituudist.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin