Nummõr' 263
Põimukuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
 • Uudissõ
   
 • Kas ilm lask vilä är võtta?
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
 •  
 • Mehelaul õkva elost
 • Elo
   
 • Rumvoldi Aivar: tüüd või tetä, a vaiva ei tohe nätä!
 • Suvõülikuul
   
 • Rogenbaumi Monika: Harglõ om mu kodu – mu mõtsa, mu jõgi, mu aid...
 •  
 • Hää võrokõsõ ni võrokõisi sõbra, trehvämi suvõülikoolin!
 •  
 • Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
   
  Riidi, 10. põimukuu päiv

  11 Buss Võro keriguplatsi päält ja Valga bussijaamast.
  13 Suvõülikooli vallalõtegemine koolimaja man.
  Harglõ maakultuurimaja laulutsõõr, Tal’na Võro seldsi lauluansambli Liiso. Mõtlõmistiatri tutvastegemine.
  Harglõ kihlkunna kivi ja vahtsõ teedüstahvli näütämine.
  14.30 – 18 Loengu kultuurimajan:
  14.30 Kiho Toomas. Harglõ tekütämine: Harglõ rikkusõ ja näide püsümine.
  15 Fastrõ Mariko, Saarõ Evar. Harglõ kihlkunna keelest ja kotussõnimmist.
  15.30 Pae Taavi. Harglõ kihlkunna edenimmist ehk kuna elli Mehka ja Hipp?
  16.30 Orasõ Janika. Harglõ kihlkunna rahvalauligu.
  17 Raudoja Ahto. Kuis vannu huunit mõistligult üles praavita?
  17.30 Kõivupuu Marju ja Ranniku Silva. Harglõ kihlkunna rahvarõiva ja naidõ kandminõ.
  19 Kirändüs- ja näütemänguõdak.
  Vallarahva näütemäng «Kedä võtta, kedä jättä».
  Tal’na Võro seldsi näütemäng «Mattklaasist kirst»
  Kirändüsõdak Hargla Indrekuga.

  Latsiprogramm koolimaja man 14.30 – 18.
  14.30 Võro keele oppus (Vodi Egle, Rõõmusoksa Triin).
  16 Meisterdämine (Zilmeri Hele, Marani Anita, Saarõ Angela).
  17.30 Rahvalaulu. Oppas Orasõ Janika.
  Riidi ja puulpäävä latsiprogrammi aigu näütäs ja oppas Kõivupuu Kaarli Teppo tüüpi lõõtspilli ja karmoškat. Kinkal om, võtku uma pill üten!

  Puulpäiv, 11. põimukuu päiv

  9 – 12 Loengu kultuurimajan:
  9 Teemäe Ene, Ranniku Silva. Harglõ kooli aoluust.
  9.30 Kõivupuu Marju. Harglõ kandi rahvaluulõst, uskmiisist, luudusliidsist pühäkotussist, ristipuiõst.
  10.30 Allasõ Tiia. 20 aastakka Kauksi Ülle loominguga ehk ärtundmiisi taa tii päält.
  11 Krulli Hasso. Jumalanna pesä.
  11.30 Raudvasara Valdur. Käärmanni Alfred –
  legendaarnõ Harglõ mõtsaveli.
  Mõtlõmistiatri edimäne ülesastminõ.

  Latsiprogramm koolimaja man 9 – 12.
  13 – 18 Huvisõidu ja matka.
  Bussiga Koivaliina ja Taheva mõisahe (Pae Taavi ja Kõivupuu Marju). Harglõ – kalmuaid, apteek, kerik jne (Kadaja Üllar). Ette teedä andnuilõ kanuusõit.
  18 Võrokeeline jumalateenistüs Harglõ kerikun. Salumäe Külli, Hollo Toivo.

  20 Näütemängu-, laulu- ja filmiõdak ja simman kultuurimajan.
  Näüdätäs vällä vagivahtsit võrokeelitsit välläandit. Mõtlõmistiatri. Vahtsõnõ film «Savvusann vanal Võromaal» (18 min). Harglõ kooli latsi näütemängu: «Kaupmiis Tuutu ja Kratu» ja «Bussijaaman».
  Lauluansambli Liiso, Taheva valla latsi rahvatandsurühmä ja naisi rahvatandsurühmä etteastmine. Simmanit vidä Laube Kadri üten Pillilaagri Pundiga.

  Pühäpäiv, 12. põimukuu päiv

  9 – 10.30 Tsihilöüdmisega (orienteerumisega) matk Harglõ kooli lähkün.
  Ette valmistasõ ja oppasõ Kotovi Toivo, Naha Urve ja Tasa Voldemar.
  Ökokülä kaeminõ Raudsepä Kaleviga.
  11 – 12 Loengu koolimajan:
  11 Kama Kaido. Võrokõisi lipu konkursist.
  11.30 Kuuba Rainer. Võro instituudi tsihi.

  Latsiprogramm koolimaja man 11 – 12.
  Rahvalaulu. Oppas Orasõ Janika.

  12 Suvõülikooli lõpõtaminõ koolimaja man.

  Koolilatsi umakeelidse laulu. Mõtlõmistiatri.
  12 kotusõpääline buss Valka, 13.30 Buss Võrolõ.

  Kõrraldaja omma Harglõ maakultuurimajast, koolist ja latsiaiast, Harglõ ja Koikkülä raamadukogost, Harglõ maanaisi seltsist, Parmu ökoküläst, EELK Harglõ kogudusõst, Taheva vallavalitsusõst, Võro seltsist ja instituudist. Suvõülikooli tugõva rahaga Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskuse vana Võromaa kultuuriprogramm, Taheva vallavalitsus ja Valgamaa Partnerluskogo LEADER-programmist.

  Teedüs: pääkõrraldaja Rogenbaumi Monika, vallavanem@taheva.ee, tel 510 9822; rektri Kõivupuu Marju, kpuu@tlu.ee, tel 509 8658.
  Üümaja ja muu elokõrraldus: Konnu Juta (tel 5346 1955, jutakond@gmail.com), Teemäe Ene (tel 5346 9918, ene.teemagi@mail.ee). Ette teedä andjilõ kolmõ päävä süük (7 kõrda) 15 eurot, latsilõ (-10a) 8 eurot. Söögitahtmisõst tulõ 7. põimukuus teedä anda Sae Helilõ (tel 517 1041, heli.saag@mail.ee).

  Põh’alikumb kava kodolehe www.voroselts.ee pääl ja Mol’ovihun (Facebook)!


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin