Nummõr' 263
Põimukuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
 • Uudissõ
   
 • Kas ilm lask vilä är võtta?
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
 •  
 • Mehelaul õkva elost
 • Elo
   
 • Rumvoldi Aivar: tüüd või tetä, a vaiva ei tohe nätä!
 • Suvõülikuul
   
 • Rogenbaumi Monika: Harglõ om mu kodu – mu mõtsa, mu jõgi, mu aid...
 •  
 • Hää võrokõsõ ni võrokõisi sõbra, trehvämi suvõülikoolin!
 •  
 • Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
    
  Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
   
  Võro instituut andsõ vällä kats vahtsõt soomõ keelest ümbre pantut latsiraamatut, mändsit eesti keelen olõ-i: «Kuusõsiimnide minek» ja «Esä poig».

  «Kuusõsiimnide minegi» autor om kuulsa Soomõ mõtsandusprofesri Kalela Erkki. Timä latsõ löüdsevä seo luu esä papridõ seest pääle timä surma ja andsõva raamadu vällä esä 100. sünnüaastapääväs.

  Juttu om tuust, kuis kukk oppas korgõ kuusõ ladvan ummi latsi – siimnit –, kohepoolõ linnada, et iks häste kasuma minnä.

  «Raamatut võisi koolin luudusluutunnin lukõ, nii häste ja täpsele om kirotõt tuust, kuis aastatsõõr luudusõn muutus,» ütel’ projektijuht Guerrin\\\' Triinu. Raamadu om võro kiilde ümbre pandnu Toomigu Siiri.

  «Esä poja» autoris ommaki esä ja poig – Lemmetty Jukka ja Leevi. Jutt om hiireperrest, kiä eläs suurõ klavõri jala seen.

  «Seon raamatun om juttu veidü, a tuu iist om väega pall’o põnõvit pilte, midä om hää väikeisi latsiga kaia ja tuud ummamuudu tsillokõist maailma tundma oppi,» ütel’ Guerrin\\\' Triinu, kiä om «Esä poja» raamadu võro kiilde ümbre pandnu.

  Raamatidõ välläandmist tugi suumlaisi kirändüsprogramm FILI ja vana Võromaa kultuuriprogramm.

  Raamatit saa osta Võro instituudist ja Kaika suvõülikoolin. Edespite omma naa ka puutõ müügiletin saia.


   
    
  UL 
    
    
    
    
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin