Nummõr' 263
Põimukuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
 • Uudissõ
   
 • Kas ilm lask vilä är võtta?
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
 •  
 • Mehelaul õkva elost
 • Elo
   
 • Rumvoldi Aivar: tüüd või tetä, a vaiva ei tohe nätä!
 • Suvõülikuul
   
 • Rogenbaumi Monika: Harglõ om mu kodu – mu mõtsa, mu jõgi, mu aid...
 •  
 • Hää võrokõsõ ni võrokõisi sõbra, trehvämi suvõülikoolin!
 •  
 • Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
  Üts huvitavamb oppus pioneerilaagrin: kuis tetä tõrvavaati 
    
  Võidumehe 125 sannavihaga
   
  3. põimukuul 1953. aastal tulli Pugola 7-klassilisõ kooli (1957. aastagast nimmati ümbre Misso koolis – UL) huuvi laagrihe Vahtsõliina rajooni pioneeri, et pioneeritarkuisi abiga tüüst ja puhkusõst mõnno tunda.

  Üts pidolidsõmb asi oll’ laagrilipu ülestõmbaminõ egä hummok. Tuu au anti eelmädse päävä kõgõ parõmbilõ pioneerele.

  Laagriello mahtu tüüd, sporti, esitegemist ja laagri sainalehti tegemist. Üts tüü oll’ lehesvihtu tegemine kotusõpäälitsele kolhoosilõ. Võidumehes tull’ tõsõ rühmä edimäne salk, kon katõssa tütärlast tei 125 vihta.

  Huvitavambas ettevõtmisõs om märgit matk Käbli küllä lavvatehassõhe, kon latsõ sai tävvelidse pildi tõrvatünnü tegemisest algusõst lõpuni (kae pilti).

  Viil käüti matkal Mustajärve ja Hino järve ümbre ja tetti tüüd Pugola kooli katsõaian.

  Õdagist tetti sporti, tandsiti ja laulõti – luudi uma laulukuurgi.

  Kõik neo ettevõtmisõ panti kirja laagri sainalehte (kae 2. pilti) ja kor’ati kokko albumihe, mis om joudnu Võromaa muusõummi.

  Pildi albumihe tekk’ Misso kooli oppaja Hollo Alfred.


   
  Vahtsõliina rajooni pioneeri Misson laagri sainalehte tegemän 
    
    
  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja 
    
    
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin