Nummõr' 263
Põimukuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
 • Uudissõ
   
 • Kas ilm lask vilä är võtta?
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
 •  
 • Mehelaul õkva elost
 • Elo
   
 • Rumvoldi Aivar: tüüd või tetä, a vaiva ei tohe nätä!
 • Suvõülikuul
   
 • Rogenbaumi Monika: Harglõ om mu kodu – mu mõtsa, mu jõgi, mu aid...
 •  
 • Hää võrokõsõ ni võrokõisi sõbra, trehvämi suvõülikoolin!
 •  
 • Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Miä tan ilman iks kimmäs om?
   
  Luudusõmiis Pulga Jaan soovitas põllumiihile, et võtku nuu iks vili nii kipõlt är, ku saava – ilma pääle saa-i kunagi kimmäs olla. Kaet külh, et vili om nigu kuldnõ müür, unistat joba, mändse vahtsõ massina sa viläraha iist ostat... A tulõ üts piksemaru ja paari tunniga olõt mitmõst tuhandõst eurost ilma...

  Olõ-i tan ilman midägi kimmäst. Ku riik mõtõl’ vällä tõsõ pensionisamba, sis kiteti egäst torost, ku kimmäs võit tuu inemisele om. A sai märgitüs, et ku panga-poiskõsõ su rahaga ilmabörsil mängvä ja pensioni-aoni om kah viil kümnit aastit (tiiä-i, kas sis iks viil sama riigikõrdki om?), sis saa-i sändse as’a pääle luuta. No astsõ LHV-panga poiskõnõ poodin mano, et ma uma sambaga timä panka üle tulnu. Ku kuuld’, et olõ-i sammast, minka tulla, sis vastas: «Sis om teil külh vidänü!»

  A saa-i elon õnnõ vidämise pääle luuta, tulõ iks esi vaiva nätä, et elo tsipakõsõ kimmämb olnu. Näütüses vili kipõlt är võtta. Ku iks vili aidan luku takan om, sis tulku määne maru taht, põllumehele tuu inämb ei putu.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin