Nummõr' 263
Põimukuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
 • Uudissõ
   
 • Kas ilm lask vilä är võtta?
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
 •  
 • Mehelaul õkva elost
 • Elo
   
 • Rumvoldi Aivar: tüüd või tetä, a vaiva ei tohe nätä!
 • Suvõülikuul
   
 • Rogenbaumi Monika: Harglõ om mu kodu – mu mõtsa, mu jõgi, mu aid...
 •  
 • Hää võrokõsõ ni võrokõisi sõbra, trehvämi suvõülikoolin!
 •  
 • Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Piimäpukk ja marun pull
   
  Seo jant oll’ 1973. aastal Rammuka küläh. Tuul aol pei inemise inämbjago kattõ vai kolmõ lehmä. Kesk küllä saisõ muidoki piimäpukk. Õga hummok kogosi sinnä rahvas ummi piimämannõrgidõga. Meil oll’ kah kats lehmä. Suvõl avidi imäl piimä puki pääle vitä.

  Ütel hummokul oodimi jälki piimäautot, a tuu jäi tulõkiga ildambas. Igävüsest läts’ üts vanamiis niikavva lehmä ja härgä mõtsa viimä.

  Ütekõrraga kuulsõmi kangõt müdinät ja ähkmist. Kõik rahvas nakas’ hiitünüle suuri silmiga sinnäpoolõ vahtma, kost tuu kõva mütsknä tull’. Näimi sõs, et pull marotas – hand säläh, silmä jõllilõ pääh – õkva piimäpuki poolõ. Inemise pagõsi kõik lakja: kiä puu, kiä aia otsa, kiä mändsegi huunõ taadõ. Üts miis karas’ piimäpuki otsa. Kellelgi es olõ inäp piimäst hallõ – hää, ku elovaim sisse jääs.

  No ku sõs härg tekk’ piimäpukilõ sõa. Tä mauras’, sar’as’ ja surbsõ, nii et lavvajupi lindsi kavvõlõ. Miis, kiä puki otsa oll’ pagõnu, ai hinnäst joba kraavist üles.

  Lõpus vässü härg är, nuhut’ külh piimämannõrgit, a õnnõs nuu tälle es miildü. Niikavva tull’ ka vanamiis umma härgä otsma, and’ sõs pullilõ kõva keretävve ja vinnas’ kodo.

  Kõik olli rõõmsa, et elo sisse ja piim alalõ jäi. Kambaga parandõdi pukk är ja elo viirdü vanna rata edesi.


  Liira Singa
  Misso vallast Rammuka küläst


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin