Nummõr' 263
Põimukuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
 • Uudissõ
   
 • Kas ilm lask vilä är võtta?
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
 •  
 • Mehelaul õkva elost
 • Elo
   
 • Rumvoldi Aivar: tüüd või tetä, a vaiva ei tohe nätä!
 • Suvõülikuul
   
 • Rogenbaumi Monika: Harglõ om mu kodu – mu mõtsa, mu jõgi, mu aid...
 •  
 • Hää võrokõsõ ni võrokõisi sõbra, trehvämi suvõülikoolin!
 •  
 • Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
    
  Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
   
  Joba tõist aastakka kutsi seto hindä kuningriigipääväle naabri – võrokõsõ ja mulgi – hinnäst näütämä, raamatit, käsitüüd ja süüki müümä.

  Timahavadsõl Seto kuningriigi pääväl (4.08. Verskah) marssõ vana Võromaa saatkund edimäst kõrda ka seto sõaväe paraadil. Pildi pääle omma jäänü Padari Ivari (kural), Allasõ Anti, Voltenbergi Kristel, Ilvesse Aapo ja Huulõ Jana).


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin