Nummõr' 262
Hainakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Regilaul muinasmajalõ
 • Uudissõ
   
 • Paganamaal võti merirüüvli är Kikkajärve saarõ
 •  
 • Haanin tulõ savvusannanätäl
 •  
 • Tulõ 19. Seto kuningriigi päiv
 •  
 • Kikkasiini om hulga
 • Elo
   
 • Noorist kikkist, ületalvõ hoiõtuist kartliist, vannust mehist ja muust
 • Märgotus
   
 • Võrumaa sport om mõtsan
 •  
 • Vanan Võru haigõmajan juhtu...
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
  Nüsmisvõistlusõ osavõtja Riimi talon 26. hainakuul 1931. aastal. Istva kuralt hindamiskommisjoni esimiis Volt ja tõsõ kõrraldaja üten nüsjidega 
    
  Nüsmisvõistlusõ Korgõpalun
   
  26. hainakuul 1931. aastal kõrraldõdi Korgõpalun Riimi talun nüsmisvõistlusõ, kirut’ Võru Teataja nr 84 (30.07.1931). Võistlõma naas’ 11 nüsjät, päältkaejit oll’ poolõsaa ümbre.

  Üts võistlusõ kõrraldaja, Kikkaoja ütispiimätallitus pand’ vällä avvuhindu suurõ raha, 110 krooni iist. Tõnõ kõrraldaja, kar’akontrolliütisüs es panõ vällä üttegi avvuhinda.

  Määne oll’ Eesti krooni väärtüs 1930. aastil, tuust avitasõ arru saia mõnõ hinna Tsooru-lähküdse Luhamõtsa külä Laanepauli talu kassaraamatust: kilu tsialihha – 64 senti, paar kanamunnõ – 14 senti, kilu tsukõrd – 47 senti, üts lammas – 12,5 kruuni, hamba parandaminõ – 3,1 kruuni, liitri viina – 1,8 kruuni.

  Nüsmisvõistlusõl es rehkendedä õnnõ tuud, ku kipõstõ ja puhtalt nüsti, a ka tuud, ku häste võistlõja mõistsõ eläjidega ümbre kävvü.

  Edimädse avvuhinna võitja sai puul tosinat hõpõluidsast 35 krooni iist.

  Tõõsõ kotusõ sai koguni säidse nüsjät, egäleütele anti avvuhinnas viis kruuni.

  Kolmanda avvohinna ja kolm kruuni saiva kats nüsjät. Perämädses jäänü võistlõja sai härgütüsavvuhinnas kats kruuni.

  Hindamiskommisjoni tüü kotsilõ oll’ paiga pääl kuulda ka nurinat.

  A hindamiskommisjoni esimiis, tuudaignõ Antsla põllumeeste seltsi esimiis, konsulent ja agronuum Volt ütel’ kimmäle, et kõik käve määrüisi perrä.

  Õdagu näüdäs’ maa-agronuum Kraavi Jaan rahvamajan valguspilte.

  Tuu ja ildamba tulnu tands meelüt’ paiga pääle hulga rahvast kokku.  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin