Nummõr' 262
Hainakuu 24. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Regilaul muinasmajalõ
 • Uudissõ
   
 • Paganamaal võti merirüüvli är Kikkajärve saarõ
 •  
 • Haanin tulõ savvusannanätäl
 •  
 • Tulõ 19. Seto kuningriigi päiv
 •  
 • Kikkasiini om hulga
 • Elo
   
 • Noorist kikkist, ületalvõ hoiõtuist kartliist, vannust mehist ja muust
 • Märgotus
   
 • Võrumaa sport om mõtsan
 •  
 • Vanan Võru haigõmajan juhtu...
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Vannamuudu ello piät vahtsõst opma
   
  Seon Uman Lehen jaga luudusõ- ja talomiis Pulga Jaan kanno, lehmi ja tsiko pidämise tarkuisi. Haanin tulõ savvusannanätäl, kon opatas inemiisi suidsusanna kütmä ja lihha suitsutama. Viil omma mi kandin nõvvõdu palkmaja ragomisõ, vana maja kõrdategemise ja kõiksugumadsõ muu vana meistritüü oppusõ.

  No mille piät sändside töie oppamisõs eräle oppuisi kõrraldama ja lehe kaudu oppama, nuu tarkusõ pidänü külh umast perrest tulõma, imehtäse vanõmba ja targõmba Võromaa inemise.

  A hädä om tuun, et nuu noorõ inemise, kinkalõ vanaperäline elo ja tüü inämb ja inämb miildümä om naanu, saa-i inämb noid tarkuisi umast perrest. Näide vanaesä-vanaimä, kiä viil elon omma, olli noorõ kolhoosiaol, ku käve kõva «vahtsõ ütsidse elo» ehitämine ja vannost talotarkuisist tahõta-es suurt midägi kuulda.

  Eesti vabariigi edimädse ao talopidäjä, kiä noid tarkuisi tiidsevä, omma joba pia kõik är koolnu. Veidü om perrit, kon talopidämise tiidmiisi om põlvõst-põlvõ edesi antu.

  No tulõva noorõ maalõ tagasi, tulõ ka peris liinainemiisi, kinkal om külh suur tahtminõ, a mõistmist om edeotsan veidü. Proovitas nigu mõistõtas, a ku iks esihindä tarkusõst veitüs jääs, sis om väikust oppusõst pall’o kassu.

  Ja viil üts tähtsä asi: liinast maalõ elämä tulnu inemine saa külh hindäle küländ laapsahe eläjäkese võtta ja näide pidämise är oppi, a päält tuu om vaia oppi ka vanaperälist mõtlõmist.

  Näütüses võetas majapidämiste paar lammast, või-olla opitas eski näide pügämine är, a lamba tapmisõs jakku-i vahtsil maainemiisil vaimuväke.

  Nii saa paarist lambast pia lambakari, lamba tegevä külh häste moroniitmise tüüd, a muud kassu näist suurt ei olõ. A ku ka lambatapminõ saa selges, sis saa perrele ka praat lavva pääle ja lamba-rehnut jääs plussi.

  Et maal kasvatadu süük lätt terven ilman inämb hinda, sis om egäl väikul talolgi suur tulõvik.

  Nii et egäl juhul tasus latsilõ ja latsilatsilõ egäsugutsit talopidämise tarkuisi opada. Peräkõrd lätt väega vaia.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin