Nummõr' 262
Hainakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Regilaul muinasmajalõ
 • Uudissõ
   
 • Paganamaal võti merirüüvli är Kikkajärve saarõ
 •  
 • Haanin tulõ savvusannanätäl
 •  
 • Tulõ 19. Seto kuningriigi päiv
 •  
 • Kikkasiini om hulga
 • Elo
   
 • Noorist kikkist, ületalvõ hoiõtuist kartliist, vannust mehist ja muust
 • Märgotus
   
 • Võrumaa sport om mõtsan
 •  
 • Vanan Võru haigõmajan juhtu...
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Kikkasiini om hulga
   
  «Uskmalda lugu – säänest kikkaseeneuputust olõ-i viil olnu ku timahava!» ütel’ Navi külä miis Otsa Kallõv, kedä kõva seenekorjamisõ peräst ka Võromaa seenekuningas kutsutas.

  Kallõv kor’as’ timahava edimädse puul killo kikkasiini mõni päiv inne jaanipäivä ja tuust aost pääle om timä seenesaak mugu vägevämbäs lännü.

  «Ma korssi minevä nädäli viis päivä jutti, sai egä päiv16-17 killo siini,» kitsõ seenekuning.

  «No otsi tull kah muidoki umajago: 200 kilomiitret sõidi tuu viie pääväga rattaga maaha!»
  Kallõv ütel’, et timä hää tutva sai ütel pääväl eski 27 killo kikkasiini.

  Et siini nii hulga om, sis om näide kokkoostmisõ hind muidoki alla lännü.

  Otsa Kallõv ütel’, et minevä nädäli lõpun pakuti kikkaseenekilost tii veeren 1,7 eurot. Tima sai uma seene viil 3-eurodsõ kilohinnaga õkva Tal’nahe saata.

  Õnnõ tuu tege Otsa Kalõvilõ murõt, et seenemõtsa võetas vanal Võromaal väega jõudsahe maaha. Tä ikk mõnt inneskist hüvvä seenemõtsa halõhõhõ takan.

  «Ma jõudsõ viil Vana-Koiola kandist ütest hääst seenemõtsast seene är kor’ada, katõ päävä peräst olli Harvesteri-mehe seen ja võti tuu mõtsa kõik maaha!» kaivas’ seenekuning.


  Harju Ülle

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin