Nummõr' 262
Hainakuu 24. päiv 2012
  • TOIMÕNDUS
  • UMA LEHE TELMINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Regilaul muinasmajalõ
  • Uudissõ
     
  • Paganamaal võti merirüüvli är Kikkajärve saarõ
  •  
  • Haanin tulõ savvusannanätäl
  •  
  • Tulõ 19. Seto kuningriigi päiv
  •  
  • Kikkasiini om hulga
  • Elo
     
  • Noorist kikkist, ületalvõ hoiõtuist kartliist, vannust mehist ja muust
  • Märgotus
     
  • Võrumaa sport om mõtsan
  •  
  • Vanan Võru haigõmajan juhtu...
  • Juhtkiri
    Kirä
    Ruitlase jutt
    Vana pilt kõnõlas
    Perämäne külg
        
     
     
    Üte silmäga Silver (Looritsa Aare) kauplõs hinnäst üten papagoiga (Alliksoo Helju) laiva pääle   
        
    Paganamaal võti merirüüvli är Kikkajärve saarõ
     
    Harju Ülle
    ylle@umaleht.ee
     
    Krabi külätiatri tekk’ Paganamaa päivi aos, 14. hainakuu pääväs jäl vahtsõ võrokeelidse jandi. Seokõrd sõidi mererüüvli uma pääligu Ruhnu Manni juhtmisõl Kikkajärve saart lätläse käest är võtma.

    Sõit võeti ette vanapagana (Troska Andres) kauplõmisõ pääle: Ruhnu Mann (Antoni Annika) sai timä käest hindäle vahtsõ laiva ja saar pidi saama vastatasus.

    Piraadi-jandist jäi silma ummamuudu paarikõnõ – üte silmä, jala ja käega Silver üten uma papagoiga.

    Papagoi oll’ väkev: 75aastanõ Alliksoo Helju vaakõ, linnas’ ja kulist’ lava pääl rummi puultõist tunni jutti, nigu olõssi tä eloaig näütlejä olnu. Ummõhtõ ütel’ Krabi külätiatri juht Mürgü Marje, et Helju tekk’ näide trupin üten edimäst kõrda.

    Silverit mängnü Looritsa Aare selet’ jäl suurõ mõnoga, kuis tä umast silmäst ilma jäi: kajak sitsõ silmä, tä tahtsõ tuu är rapsada, a es halgahta kõrraga miilde, et täl oll’ jo edimäst päivä konkskäsi...

    A Paganamaa päivi külälise Lätimaalt Vanast-Laitsnast lätsi herevällä sis, ku saarõumanigu rollin karas’ lava pääle Troska Andres: valgõ-verevätriibulinõ müts pään, pääle viil autokleeps LV kleebit.

    Perän sai Mürgü Marje käest küsütüs, kuis tuu Andres nii häste läti kiilt mõistsõ, et lätläse naarust kõvõran olli. Marje selet’, et läti kiilt mõistsõ Andresõ iist iks massin – Google’i tõlkja. Andres esi oll’ külh kah kitnü, et kõnõlõs veidükese läti kiilt, a tuu pääle es saa kimmäs olla.

    Viil oll’ hää kaia Kuusõ Lead laivakoka rollin: mändse himoga tä mändsestki pääjalgsõst miiskunnalõ kõturuuht vaarit’, peris kahurist pauku tekk’ ja kulbiga sõudsõ.

    Krabi külätiatri jant miildü rahvalõ: kaema oll’ tulnu mitusada inemist.
     
     
     
     
        Ruhnu Mann (Antoni Annika) kuulut’vanarahva tarkust, et miis laivan, laiv põh’an, a peräkõrd sai laiv iks miihi täüs 
          
          
          
          
     
      
    Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
     
      
     
    Uma Internetin