Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Kikas Kikka küläst
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   
  Kikka Meinhardi (71) juurõ omma Võromaa ainukõsõh Kikka küläh – mõni kilomeetri Vilustõst, koh inneskine massinamiis' naasõ Õiõga (68) põrõhõlla eläs.

  Meinhardi vanõmba olli käsitüülidse, kiä kolisi Kikkalt är Verioramõisahe. «Ma arva, et naa omma iks suurõst krahvi vai mis suguvõsast, kuis näil om perekonnanimi – Aalias Hermann-Kikas ja sis Meinhard!» kõnõlõs Õiõ uma mehe kotsilõ. «Mina olõ õnnõs õnnõ Kikas!»

  Kost nimi tegeligult peri, Meinhard tiiä-i. A niikuinii vas't Kikka küläst, löüd tä.

  Meinhard oll' umal aol tüül mõtsapunktih. «A sääl pidi egä nätäl' väläh olõma ja väega rassõ oll' tuu tüü, sis tulli 60. aastal sovhoosi,» meenutas tä. «Saiva kõik' tüü tettüs. Suurõmb osa iks massinidõ pääl: autojuht', traktorist', kombainõr'. Nikani ku lakjaminekini.»

  Vilustõ-Veriora kandih pall'o Kikkit olõ-i. Meinhardi-Õiõ poig uma perrega om. Om iks olnu, a omma är kolinu vai nimme vahetanu.

  Kikka Meinhard ütles, et timä kottalõ pidä paika tõisi Kikkide ütlemine, et Kikka omma iks tugõva ja jonnaka. «Umast iks ei jätä,» ütles tä.

  Naasõga om Meinhardil väega hää läbisaaminõ, timahava tulõva kuldpulma. «Kats' aastat tagasi, ku ma olli peris sängühaigõ tah, ärä timä helläs' minno,» kitt Õiõ.

  Kikka külä kottalõ meenutas Meinhard, et umal aol oll' taa kõva külä. «Sääl oll' perrit hulga, pidäsi ummi väiksit majapidämiisi,» ütles tä. Põrõhõlla omma säält peris vana är kaonu, a ka noorõ omma minemä lännü.

  Meinhardil om hää miil', et jalg viil liigus ja saat umah kotoh ellä. Täl om kah'o, et saa-i pinni pitä: Kikka elässe tii veereh ja kõik' pinikese omma auto ala jäänü. A tuu iist om Kikkil kass', häste jämmes ja tsõõrikus söödedü.
   
  Ku pall'o om Võromaal Kikka-nimeliidsi?
     
  Võro maakunnan:Kikas: 121Kikkas: 101
  Põlva maakunnan:Kikas: 37 Kikkas: 17
  Valga mk Karula vallan:Kikas: 3Kikkas: 1
  Valga mk Taheva vallan:Kikas: 1 Kikkas: 5
  LÄTTE: MAA- JA VALLAVALITSUSÕ
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!