Nummõr' 261
Hainakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro liin sai Kaarnakivi
 • Uudissõ
   
 • Illos seletüs erävaldusõ sildi man
 •  
 • Võrokõsõ sanna-näütemäng tull’ Soomõn püüne pääle
 • Elo
   
 • Näütlejäs saamisõ läve pääl
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
      
   
   
  Perädüsuurõ «ummamuudu» maadlõmismati iin uutva umma etteastmist Kotka Johannes ja Palusalu Kristjan Köüdsevidämise kohtumiis oll’ Kotka Johannes (kesken) 
      
  Maadlõmisõ-tähe Vahtsõliinan
   
  2.-3. hainakuul 1949 peeti Võromaal inneolõmalda spordipito: külän käve Nõvvokogo Liidu kõgõ parõmba rassõjõustiklasõ, kõik puhta eestläse: Euruupa meistri Kotka Johannes, katõkõrdnõ olümpiävõitja Palusalu Kristjan, NSVLi meistri Englasõ August, Eesti meistri Tendali Helmut jt.

  Edimädsel pääväl joudsõ külälise Vahtsõliina, kon peeti spordipito. Külälise näütsi sääl, kuis nä maadlõsõ, nõstva ja poksva.

  Pidopiletide müümisest saad raha läts’ Darwini-nimelidsele kolhoosilõ Vahtsõliina vallan: tuu oll vabatahtligu spordiütisüse Spartak šeflusõ all.

  Järgmädsel pääväl peeti Kasaritsan Kirepin ilosa Verijärve veeren suur maanuuri spordipäiv, kon olli võrkpallivõistlusõ ja kolhoosõ-vaihõlidsõ köüdsevidämise võistlusõ.

  Õdagu oll’ spordipido kõgõ tähtsämb osa: rassõjõustiklaisi demonstratsioonivõistlusõ.

  Edimält astsõ mati pääle Kotka Johannes ja Palusalu Kristjan. Päält tuud näütsi hindä väke riigi kõgõ parõmba sambon, maadlusõn, poksin, sangpommõ ja kangi nõstmisõn.

  Huvi spordipido vasta oll’ suur. Kolhoosi ja sovhoosi aviti as’ahuvilidsõ sportlasõ ja päältkaeja Kirepile sõiduta.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin