Nummõr' 261
Hainakuu 10. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro liin sai Kaarnakivi
 • Uudissõ
   
 • Illos seletüs erävaldusõ sildi man
 •  
 • Võrokõsõ sanna-näütemäng tull’ Soomõn püüne pääle
 • Elo
   
 • Näütlejäs saamisõ läve pääl
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Vana pilt kõnõlas
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
    
   
  Rahmani Jan, kirämiis 
    
  Juhtkiri: Tarvilinõ inemise vällämärgit asi
   
  Egä päiv märkvä inemise vällä vai avastasõ vahtsit asju. Nii võigi juhtuda, et lisas Higgsi bosonidele vai nutitelefonnele, miä uma pääga inemiisile kõlistama nakkasõ, ka mõni tarvilinõ asi vällä märgitas. Mu meelest üts väega tarvilinõ inemise vällämärgit asi om katteloor.

  Katteloor om kerge rõivas, miä pandas aian kasvõlõ pääle, et nuu är es külmänü ja et päiv näile liiga es tennü. Hää om tuu, et katteloori alt ei aura vesi nii kipeste är ja aiakraamil om sääl all väega hää kassu. Aprilli lõpun siimnest maahapantu kaali ja peedi omma täämbädses ruskusuurudse: arvada avit’ näil kassu katteloor, miä edimäne kuu aigu pääl oll’. Nii et kaale ja piitega ei olõ inämb muud murõt, ku tulõ otsast süümä naada.

  A kikkasiini peräst mõtsan om mul kül murõ. Kuigi kõnõldas, et timahava omma mõtsan seene varra tulnu, ei ole tuu mu meelest õigõ jutt, vähembält ei käü tuu noidõ mõtsu kotsilõ, kost ma siini otsi.

  Mõnõ lakemba paiga pääl omma väiku seenenupukese kül hinnäst vällä ajanu, edimädse kikkaseene tulõvagi jo sinnä, kon inämb päivä paistus, a noilõ tege päiv liiga ja nuu ei kasuki suurõs. Ma arva, et katteloor avitanu säändsen paigan häste: viskat tuu seenekotussele pääle ja kül nä sis sääl all kasuma löövä.

  A üts hädä om tuuga kah: katteloor om valgõt värmi, tuu jääs väega silmä sääl mõtsa all. Ja kõik inemise ei olõ nii hää süämega, et jätvä võõra seenekotussõ putmada.

  Tuuperäst võinu aia- ja ehitüspoodi seeneao algusõn müüki tuvva rohilist värmi katteloori, tuud ei olõ mõtsa all kavvõlõ nätä. Ma esiki ostnu vast proovis tükükese vai kats.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin