Nummõr' 277
Radokuu 19. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
 • Uudissõ
   
 • Parõmba võro keele tundja koolinoorõ omma teedä
 •  
 • Suidsusannapaprõ omma UNESCO jaos valmis
 •  
 • Võrokeelitside näütemänge kogo
 •  
 • Tähistedi Võru kirämehe Raidaru Vole 100. sünnüaastapäivä
 •  
 • Kiräsõnapäiv Adsoni majan
 • Elo
   
 • Võromaa poisi pasva sõaväkke
 •  
 • Vabadusõ lipp
 • Märgotus
   
 • Võro värmi
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Uma kotus
  Kiri
      
   
   
  Võro instituudi direktri Kuuba Raineri käest saava võrokõisi lipu Taheva vallavanõmb Rogenbaumi Monika (hääd kätt) ja tõsõ umavalitsusjuhi Võrokõisi lipu kats autorit: Saarõ Evar (kural) ja Sepmani Margus 
      
  Umavalitsusõ saiva kingis võrokõisi lipu
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Minevä riidi, 15. radokuu pääväl saiva vahtsõ võrokõisi lipu kingis 26 umavalitsust ja neli maavalitsust, mille maa pääl vana Võromaa parhilla om.

  Lipuvalimisõ kõrraldanu Võro selts kitt’ rahvahääletüsele saanu katõ lipukavandi autoriid, tennäs’ kõiki lipukonkursil üten löönüid ja abis olnuid inemiisi.

  Võidulipul om kats autorit: Saarõ Evar ja Sepmani Margus. Tõsõs jäänü lipukavandi autor om Kirsfeldti Kristjan.

  Lipujagamisõ pidolõ olli tervüisi ütlemä tulnu ka külälise Mulgimaalt ja võrokõnõ europarlamendin – Padari Ivari. Padar lubasi võrokõisi lipu ka Brüsselihe üten võtta.

  Lipupidoliidsilõ laulsõ Parksepä segäkoori ansambli Otsari Silja juhatamisõl «Määne om seo maa?» Uma Pido laulukavast.

  Uma Pido välläsäädjä Tagamõtsa Tarmo kõnõl’ tuust, kuis Umal Pidol vahtsõ võro lipu värme pruugitas.

  Vahtsõnõ võrokõisi lipp om kuusõmõtsavärmi lipp valgõ katsakiräga, miä tähendäs vana Võromaa katsat kihlkunda (Kanepi, Urvastõ, Karula, Harglõ, Rõugõ, Vahtsõliina, Räpinä ja Põlva).

  Kõgõ edimäne võrokõisi lipp tõmmati masti 14. radokuu pääväl Põlva kihlkunnan Kääpä põhikooli moro pääl.


   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
    
   
    
   
  Uma Internetin