Nummõr' 276
Radokuu 5. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
 • Uudissõ
   
 • Contra vanaimä sai 102. sünnüpääväs latsõlatsõ latsõlatsõ
 •  
 • Kalavõistluisi aig
 •  
 • Laheda segäkuur pidi 5. sünnüpäivä võrokeelidse kontsõrdiga
 •  
 • Antas vällä Hindätiidmise avvohind
 • Elo
   
 • Piirikülä kuts nuuri
 • Märgotus
   
 • Ojatammõ Heilo: saiaküdsäjä saa kõrraga tüüd!
 •  
 • Koolikiusamisõst
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Kirämiis Contra (kural) juusk inne Umma Pito vahtsõ võrokõisi lipuga läbi kõik vana Võromaa kihlkunna, Võro instituudi direktri Kuuba Rainer pand lipu lehvmä instituudi ussõ mano 
    
  Võrokõsõ valisi hindäle mõtsavärmi lipu
   
  Võrokõsõ valisi umas lipus rohilidsõ-valgõ lipu. Seo lipu puult and’ uma helü 504 inemist, tõnõ lipukavand (valgõ-verrev) miildü 451 inemisele.

  Umma lippu valisi vana Võromaa katsa kihlkunna rahvas, võrokõsõ muialt Eestist ja lajast ilmast. Uma helü and’ 955 inemist.

  Vällävalidu võrokõisi lipu pääl om kujotõt valgõ katsakand vai katsakiri tummõrohilidsõ tausta pääl.

  Taad märki om nätä rahvarõividõ pääl, kindakirju ja vüükirju seen ja muial. Märk kaits halva iist ja tuu õnnõ.

  Katsakanna katõssa nukka tähendäse vana Võromaa katsat kihlkunda (Urvastõ, Kanepi, Põlva, Räpinä, Vahtsõliina, Rõugõ, Harglõ, Karula).

  Rohilinõ värm tähendäs vana Võromaa rohilist mõtsa ja võrokõisi luudusõga ütenkuun elämist. Valgõ värm tähendäs võrokõsõ puhast ja ausat henge. Valgõ om ka rahvarõiva hammõ värm.

  Vahtsõt võrokõisi lippu saat masti tõmmada ütitside ettevõtmiisi man ja võrokõisi jaos tähtsil päivil (Uma Pido, Kaika suvõülikuul jt).

  Võrokõisi lippu saa osta kah: nii suurt lippu ku väikut lavvalippu saa Võro instituudist (Tarto uulits 48, Võro liin).

  Internetin ja muial saat lipuga märki võrokeelist teksti. Lipuvärme ja -kujjo saa sümbolis pruuki rõnnamärke, T-hammidõ jne pääl. Lipuvärme ja -kujjo ei pruugita üte vai tõsõ kraami päähämäärmise (reklaami) man.

  Võrokõisi lippu piät avvustama nigu egä tõsõ rahva lippu. Lipuvärme ja -kujjo piät pruukma häätahtligult ja sündsähe.


  Võro Selts VKKF

   
   
   
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin