Nummõr' 275
Vahtsõaastakuu 22. päiv 2013
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Reheahi om väärt hoitmist
 • Uudissõ
   
 • Uma lipu valimine käü kuu lõpuni
 •  
 • Mulgi otsva kah Mulgimaa lippu
 •  
 • «Mino Võromaa» uut viil juttõ
 •  
 • Latsiaia tahtva võro kiilt opada
 •  
 • Umma Pitto lätt 3600 lauljat
 •  
 • Opatas palkhuunit kõrda tegemä
 •  
 • Muusõum korjas kindit üten jutuga
 • Elo
   
 • Tõpratohtril ikäv ei nakka
 • Märgotus
   
 • Roose Celia: tulõ hoita tuud, mis meil om, mitte kõkkõ ümbre tetä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Reheahi «sandikiviga» Saru külän Jahviga talon: seo suur kivi kural puul ahjo oll´ vanastõ sandi jaos, kiä pidi võõridõ man lämmind saama, a tohe-es esi ilma lualda tarrõ pite roita 
    
  Reheahi om väärt hoitmist
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Maa-arhitektuuri keskus tege «Reheaho käsiraamatut» ja küsüs api ka vana Võromaa reheahjõ umanigõ käest. Vasta pakutas nõvvo, kuis ahi kõrda tetä.

  «Väärt ettevõtminõ!» kitt reheahoraamadu tegemist vana ehitüskunsti meistri ja uurja, MTÜ Vanaajamaja üts vidäjä Lõbu Ragner.

  Timä tiid vanal Võromaal kümmetkunda reheahjo. «Poolõ reheaho saanu väiku vaivaga kõrda tetä,» hindas Lõbu Ragner.

  Kõgõ põnõvamb reheahi, midä Lõbu nännü om, om hään kõrran ahi Saru külän Jahviga talon, mille man om viil alalõ «sandikivi». Vanastõ pidi sant lämmind saama, a et tä es tohe ilma lualda elämist pite roita, sis oll’ sandi jaos kimmäs kivi, kon pääl tä istu ja umma ihho lämmistä sai.

  «Reheaho käsiraamadu» kokkosäädjä tahtva tulla paiga pääle mõõtma, ku häste aho lämmind pidävä. Näid huvitasõ nii vanõmba ku vahtsõmba, parõmban ja kehvembän saisun reheaho.

  Ahi või olla vahtsõndõt vai ümbre ehitet.

  Lähemb teedüs ettevõtmisõ kotsilõ: rasmus@evm.ee, tel 502 4265.


   
   
    
  Vali võrokõisi lipp! 
    
   
  „Tagamõtsa“ ETV-n 
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin