Nummõr' 272
Joulukuu 11. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • «Tagamõtsa» ETVn: krutskiga küläelo
 • Uudissõ
   
 • Avita valli illos Võromaa kingitüs!
 •  
 • Perimüslaagri Urvastõn
 •  
 • Võro köögi kolmas tsõõriklaud
 •  
 • Veebiviktoriini «Ütski tark ei sata’ taivast» parõmba
 • Elo
   
 • «Tagamõtsa» tegemisest
 •  
 • Medä külh kinki?
 • Juhtkiri
  Jutuvõistlus 2012
  Ruitlasõ jutt
  Autopuut
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
    
   
  «Mehe, midä ti taplõti ja vaidlõti kõik aig!» saava Tagamõtsa Tarmo (kural) ja timä naabrimiis Vello (Operi Vello) mõtsan Kersna Vahuri käest nuumi 
    
  «Tagamõtsa» ETVn: krutskiga küläelo
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  ETV näütäs tõsõst joulupühäst pääle (26.-29.12.) võrokiilset «Tagamõtsa» saadõt: külä hing Tagamõtsa Tarmo aja salakütte takan, avitas tulõtõrjõmassinaga hädäst vällä ja püüd ekä muudu umma küllä kaitsa. A elo tege ummi krutskit, inemise omma ettearvamada ja nii ei lääki egä kõrd kõik, nigu tahat.

  «Seo om muhhe lugu elost, tuu ei piä olõma fakt, a tuust huulmada om tõtõ,» ütel’ «Tagamõtsa» re˛issöör Kordemetsa Gerda Umalõ Lehele. «Luu kirotamisõ man mi Contraga muidoki aviti Rahmani Jani veidükese: ma pandsõ mano naasõlikku kaemist ja Contra nall’a.»
   
   
  Postimiis (Contra), valgõ lammas üsän 
    
  Gerda ütel’, et võrokiilse telesar’a man miildüse tälle väiku krutski: et piiri elo ja mängu vaihõl tegevä udutsõs päälkiri (päätegeläse perekunnanimi võro muudu kääntült) ja ka tunnõdu külälise (Kersna Vahur, Navitrolla, Sika Alar, Ilvesse Aapo), kiä mängvä esihinnäst.

  Gerda kitt' ka hääd filmipunti: nii ERRi inemiisi ku paigapäälitsit abiliisi. «Suur teno lõppõmalda pikä meelega näütlejile ja esieränis Rosenbergi perrele, kelle mano mi kats kõrda lihtsäle sisse kolisimi. Pernaanõ pand' sis aoplaani köögisaina pääle, kuna perrerahvas esi või kodo tulla. Võttõgrupi tütärlatsõ omma seoniaoni kurva, et perrepoja kõik joba «är võedu» omma,» muheli «Tagamõtsa» säädjä.

  Midä arvat «Tagamõtsast», saat päält kaemist kirota kas etv@err.ee vai ETV, Gonsiori 27, 15029 Tallinn.


  «Tagamõtsa»

  Re˛issöör: Gerda Kordemets
  Stenaarium: Jan Rahman
  Muusika: Aapo Ilves

  Tagamõtsa. Salakütt
  26.12. kell 20.30

  Tagamõtsa. Edimäne armastus
  27.12. kell 20.30

  Tagamõtsa. Pritsimiis
  28.12. kell 20.30

  Tagamõtsa. Pottsepp
  29.12. kell 20.30
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin