Nummõr' 271
Märdikuu 27. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro-seto supp üten paan?
 • Uudissõ
   
 • Kõivupuu Marju valiti hiie sõbras
 •  
 • Kihlkunna-päkädsimaa Mõnistõn
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 • Elo
   
 • Ettevõtja Valgjärvelt: vanõmba, toogõ noorõ maalõ!
 •  
 • Lõõdsamehe Kikka Karla mälestüspäiv Savõrnan
 • Märgotus
   
 • Pulga Jaan: külm tulõ vahtsõaastakuul
 •  
 • Võrokõisi kimmä ütelüse
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
    
   
  Vana Võromaa ja Setomaa 
    
  Võro-seto supp üten paan?
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Seo kuu lõpun arotasõ Räpinä, Veriora, Orava, Miktämäe ja Verska vallavolikogo, kas minnä kõik kokko suurõs Räpinä vallas. Mõtõ om saia päält 10 000 inemisega tukõv piiriveere-vald, miä võissi hää edenemise man joba aasta peräst üte vahtsõ vallavolikogo saia. A määne supp tuust saa, ku võrokõsõ ja seto ütte patta panda, tuu pääle olõ-i viil märgitü.

  Nigu kirot’ minevä nädäli Lõunaleht, hõigas’ võro-seto segävalla mõttõ vällä Verska vallavolikogo esimiis Saarõ Vello ja ettevõtmisõ tougas’ käümä Räpinä vald iinotsan vallavanõmb Helmi Teeduga.

  Rehkendüs om tettü «tõmbõkeskusõ» mõttõn: Räpinäl om haigõmaja, kuul ja aianduskuul, hulga puutõ kah. «Vana Räpinä rajoon (1950-61 – UL) oll’ umbõs sama maa-ala pääl,» ütel’ Helmi Teet. «Mi viskami pilgu iks Meeksi valla pääle kah, a tuu om keerolidsõmb – üle maakunna piiri tuud asja aia.»

  Kuis võrokõsõ ja seto üten vallan ütenkuun asju ajava, tuud kujotasõ vallavanõmba ette egäüts esimuudu. Vallajuhi aja kõrraga herevällä küsümüs, kas Setomaa valdu liit – seto kultuuri, ettevõtlusõ ja muiõ Setomaa tegemiisi vidäjä – häös är vai nakkasõ võrokõsõ sääl seto asjo ajama.

  Orava vallavanõmb Plakso Ülo arvas’, et Setomaa valdu liit vast kaos sis är. «Setodõ kuuhtüü saa tõsõ vormi,» märk’ tä. «Ma ei kujota ette, et Räpinä vai Orava hinnäst setodõs tunnistas!»

  Samal aol ei piässi timä meelest kultuuri- ja halduspiire ütte ajama. «Ei olõ jo Seto valla kah umavahel kokko saanu ja või-olla tuuperäst, et näil ei olõ ütist tunnustõdut keskust. Valla piät kokko pandma. Ku mi paiga pääl tõmbõkeskuisi ei tekütä, sis omgi meil Helsingi tuu edimäne tõmbõkeskus! Meil jääs inemiisi kõgõ veidembäs, riigi toetusfond väikumbas ja pia ei jõvva mi inämb kuulmeistrilegi palka massa.»

  A Veriora vallavanõmb Liini Enel ütel’ kõrraga är, et inne ku rahvaga ja volikogon olõ-i arotõt, ei massa Suur-Räpinä valla plaani ülepää tõsitsõlõ võtta. «Tulõ väega kaalu hääd ja halva, mis taa asi üteh või tuvva,» ütel’ vallavanõmb.

  Tä esi ei kae hää pilguga võrokõisi ja setodõ ütte patta pandmisõ pääle: «Kultuuri omma iks väega erinevä.»

  Setomaa valdu liidu häömise oht aja herevällä ka Setomaa vallavanõmba, kinkal olõ-i seoniaoni ütidse Setomaa valla tegemisest asja saanu.

  «Setomaa tohe-i mitte kohegi kaoda!» põrot’ Miktämäe vallavanõmb Poolaku Aare. «20 aastat tagasi oll’ «seto» sõimusõna, nüüt olõmi niikavvõlõ jõudnu, et inemise tahtva seto olla!

  Kas mi sis tuu 20 aasta tüü panõmi kõrraga kalõvi ala? Tollõ vasta külh ma olõ kimmähe!»

  Poolaku Aare ütel’, et timä om ütidse Setomaa valla, mitte suur-Räpinä valla puult. A ohas’ sis: «Võõpsost om Räpinäle viis kilomiitret, haigõmaja ja bussiliiklus kimmähe tõmbas... A ma kai regionaalministri kuut haldusreformi variantsi, a es lövvä säänest asja, mis inemiisi maalt ärminegi saisma pand.»

  Verska vallavanõmb ja Põlva maakunna umavalitsuisi liidu juht Kudre Raul pakk’, et Setomaa valdu liidu asõmõl võisi jo seto asjo ajaja valli Seto kongress. A ütel’ sis: «Ma esi olõ kah Setomaa valla puult, a meil Meremäe om ao maaha võtnu ja proomitas tõisi teemasit kaia.»

  Meremäe vallavanõmb Järvelilli Rein ütel’, et tä om kõgõ olnu Setomaa valla puult, a tuu as’a vidämist tä hindä pääle võtta ei taha.

  A võro-seto Räpinä valla plaan tege tälle kõvva murõt: «Tuu tähendäs Setomaa valdu liidu lõppu, a tuu om ainukõnõ tukõv organisatsioon, kes seto kultuuri iist sais. Ma ei taha usku, et sääne asi läbi lätt. Setomaad viil rohkõmb lahku ei tohesi. Olku kasvai kolmõst vallast üts Setomaa vald, Luhamaa nulga küsümüs muidoki tulõ.»


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin