Nummõr' 270
Märdikuu 13. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sandi-aig
 • Uudissõ
   
 • Kirotamisõ võistlus latsilõ ja nuurilõ
 •  
 • «Mehe mõtsast» ja «naasõ nurmõst» Umalõ Pidolõ!
 •  
 • Savvusannapäiv Ruusal
 •  
 • Ettelugõmisõpäiv läts’ lustiga
 •  
 • Saa oppi küläkandlõmängu
 •  
 • Uma Lehe suur jutuvõistlus!
 • Elo
   
 • Perretohtri – maa suul
 • Märgotus
   
 • Inne mõtlõ, sis ütlä!
 • Juhtkiri
  Ruitlasõ jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
  Piimäpukk
  Kiri
    
   
  Urvastõ märdisandi saiva lustligu pillimängu ja lauluga uma saagikorvi kuh ‘aga täüs 
    
  Sandi-aig
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Minevä riidi joosti märti, üte sandipundi pääle trehvsi Urvastõ seldsimajan.

  Urvastõ märdisandi seledi, et nä omma joba külä pääl tsõõri är tennü. Tuud oll’ nätä ka kuh’aga hääd-parõmbat täüs sandikorvist.

  Et iks pillimiis oll’ pundin, lüüdi tandsu ja laulti kõva helüga, sis olli Urvastõ kandi inemise helde ja küssevä laulõ manogi. Üten talon hauksõ eski pini lauluga saman taktin.

  A oll’ ka sändsit, kiä es lasõ sante sisse ja kistuti eski tulõ är, ku sandi naksi ussõ takan laulma.

  Sandiaig lätt edesi: 24. märdikuu pääväl joostas katri. Hoitkõ iks tuus pääväs koton hääd-parõmbat, et es pidänü tulli är kistutama, ku ussõ takast sandilaulu kostma nakkas!
   
   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin