Nummõr' 264
Põimukuu 21. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Rekord-suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne koomiks ja kallendri
 •  
 • Eesti kõgõ suurõmb rahvapillilaagri Mõnistõ koolin
 •  
 • Havvarüüvli teivä perädü suurõ kah’o
 • Elo
   
 • Baikali veereh aig sais
 •  
 • Noorõ perimüskoolin
 • Märgotus
   
 • Harglõlõ tekk pääle!
 •  
 • Pikäkannu eläs!
 • Juhtkiri
  Kirä
  Piimäpukk
  Ilvesse jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
   
  Rekord-suvõülikuul
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  24. kõrda peet võrokõisi Kaika suvõülikuul tõi Harglõ mailõ päält 450 «tudõngi» – kõgõ inämb võro keele ja meele sõpru suvõülikooli aoluu joosul.

  «Mi vallan õnnõ 800 inemist eläski – kõrraga tull’ vasta võtta inämb ku poolõ valla jago küläliidsi!» ütel’ suvõülikooli pääkõrraldaja, Taheva vallavanõmb Rogenbaumi Monika.

  Et abin oll’ mitukümmend paiklikku inemist, sis tull’ vald ülikooli kõrraldamisõga ilosalõ toimõ.

  «Seo suvõülikuul köütse mi valla inemiisi,» kitt’ Rogenbaumi Monika. «Mi ei olõ inne tundnu, et Kaika suvõülikuul om ka meile mõtõld, a no saimi arru, et tuu nii om.»

  Suvõülikoolin kõnõldi Harglõ kihlkunna luudusõst, inemiisist, kotussist ja muust, miä paiklikulõ rahvalõ kõrda lätt. Paikligu tegüsä inemise näütsi ka hindä tegemiisi, tuusiän teivä võrokiilset näütemängu ja lauli rahvalaulõ.

  Järgmädsel suvõl tulõ Kaika suvõülikuul Põlva kihlkunnan Moosten. Mooste vallavanõmb Needo Ülo tull’ esi kah Harglõlõ kaema, kuis suvõülikuuli kõrraldõdas.

  Tä lubasi, et Moosten om suvõülikooli üts märgosõna «lõõtspill» (sügüsest tetäs Moosten vallalõ perimüsmuusiga kuul) ja ku kirotõdas võrokiilne muusikal, sis tetäs tuu Moosten är kah.
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin