Nummõr' 263
Põimukuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
 • Uudissõ
   
 • Kas ilm lask vilä är võtta?
 •  
 • Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigi pääväl
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse latsiraamadu
 •  
 • Mehelaul õkva elost
 • Elo
   
 • Rumvoldi Aivar: tüüd või tetä, a vaiva ei tohe nätä!
 • Suvõülikuul
   
 • Rogenbaumi Monika: Harglõ om mu kodu – mu mõtsa, mu jõgi, mu aid...
 •  
 • Hää võrokõsõ ni võrokõisi sõbra, trehvämi suvõülikoolin!
 •  
 • Kaika 24. suvõülikuul Harglõn 10.-12.08.
 • Juhtkiri
  Piimäpukk
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
    
  Minevä nätäl’ oll’ Haanimaal suidsusanna nätäl
   
  Sannanädälil sai oppi lihasuidsutamist, sannaehitüst, oll’ sannan tohtõrdamisõ oppus ja muidoki sai sanna küttä ja sannan kävvü.

  Sannategemiisi man sai kullõlda ka rahvapillimängo ja riidi õdagu oll’ Haani rahvamajan simman.

  Sannaehitüst uuriti mitmõ Haanimaa sanna man. Kaarataudsa külän kaeti ütte ehitämise pääl olõvat sanna ja vanna küläsanna (pildi pääl). Vana sann om hoobis tsillokõnõ.

  Pildi pääl märgotasõ huvilidse, et kuis sääl vanast mitmõ perre rahvas ütel sannapääväl är sannativa – kas kõigilõ iks lõunõt jakkusi. Sann om ilostõ hoiõt, a kütetü olõ-i tuud inämb ammu.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin