Nummõr' 262
Hainakuu 24. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Regilaul muinasmajalõ
 • Uudissõ
   
 • Paganamaal võti merirüüvli är Kikkajärve saarõ
 •  
 • Haanin tulõ savvusannanätäl
 •  
 • Tulõ 19. Seto kuningriigi päiv
 •  
 • Kikkasiini om hulga
 • Elo
   
 • Noorist kikkist, ületalvõ hoiõtuist kartliist, vannust mehist ja muust
 • Märgotus
   
 • Võrumaa sport om mõtsan
 •  
 • Vanan Võru haigõmajan juhtu...
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Regilaul muinasmajalõ
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Minevä kolmapäävä lauli Kalkuna Mari (26) ja Hintsi Anna (30) elon edimäst kõrda Rõugõ Ööbiguoron – nä võti vanno regilaulõ üles muinaskäsitüü laagri lõpõtusõs ja muinasmaja avvos.

  Tuust, kuis vana ao uurja Pajuste Viire Ööbiguorgo muinasmaja lask’ tetä, om aokirändüsen hulga juttu olnu. Regilauluõdagul hõigas’ Pajuste Viire rõõmuga vällä, et no sai täl valmis magistritüü: tuu sisu omgi muinasmaja esi pluss noidõ inemiisi läbielämise, kiä sääl nätäl aigu ellivä.

  Rõugõ kandist Haki küläst peri perimüsmuusik Kalkuna Mari ja Kääpält peri kunstnik ja filmitegijä Hintsi Anna omma kah vana ao huvilidsõ. Esieränis miidüs näile regilaul.

  «Olõmisõ vägi ja edevanõmbidõ vägi om tah seeh,» ütel’ Anna regilaulu kotsilõ. Mari pand’ mano: «Iks tuu ütenlaulmisõ vägi om kõgõst vägevämb viil.»

  Ilosit laulõ om Mari esi vällä otsnu vai kullõlnu lelläpoja Kalkuna Andreasõ käest, kiä om vanno rahvalaulõ, päämidselt seto laulõ uurja.

  Mari ja Anna trehvsi juhusligult kuun laulma. «Edimäst kõrda laulimi taad regilaulukavva hoobis Šotimaal, mitte Võromaal,» ütel’ Mari.

  Noorõ luuja omma peri Räpinä laulumehe Ilvesse Aapoga, kiä om ütelnü, et vällämaal taha-i kiäki kuulda, kuis võrokõnõ inglüse keelen laul, tahetas iks, et tä uman keelen laul.

  Kalkuna Mari opp muusigaakadeemiän regi- ja rahvalaulu. Sügüse lätt tä mano opma Suumõ Sibeliusõ akadeemiähe.

  Hintsi Anna opp filmiakadeemiän ja tege Võromaal filmi «Vaba maa», kon mängvä ka Võromaa inemise. «Filmi mõtõ om tuuh, et olõ-i vaia kaia sinnä õdagu poolõ, meil omma hindäl rikkusõ olõmah ja regilaul om üts väega suur rikkus, midä hinnada,» ütel’ Anna.

  Mari kõnõl’, et täl om esiki neli koto, a suvõl kisk tedä määnegi vägi iks esäkodo Haki küllä. «Olõ saanu veidü maas’kit ja vavvõrnit kor’ada ja päivä võtta, vahtsõl kuul tulõ tagasi ja looda, et pikembäs aos,» ütel’ tä.

  Anna ütel’, et om suvõl Kääpäl nii pall’o, ku saa, käü sakõst mõtsan marju ja siini korjaman.

  Tuu jutu pääle kitt’ Kalkuna Mari hindä suvõ esierälist rekordit: «Kümme liitrit mõtsamaas’kit üte vooriga korssimi viimäte. Tuu oll’ külh võimsa!».


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin