Nummõr' 260
Piimäkuu 26. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro folgipido kuts tandsmist opma
 • Uudissõ
   
 • Lasva valla mahhetalo võitlõs kihvtisüüdistüsega
 • Elo
   
 • Kuldsidõ kässiga meistri tege ravvaunikust traktori
 • Märgotus
   
 • Kuldvõtmõkõist ei olõ
 •  
 • Surnuaiapühä – suguvõsa kokkusaaminõ süämest süämehe
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Piimäpukk
  Perämäne külg
   
        
   
   
   
        
        
  Saandi ehitüse Misson
   
   
  1949. aasta märdsikiudutaminõ jätt’ uma jäle Eestimaa arõngulukku, muut’ mi riigi ja rahva ello.

  Kõgõ pääle kaemalda jakku ka mitmõ plaani võedu suurõ tüü, miä om pildi pääle võtnu Misso koolioppaja Hollo Alfred. Üts sääne aastagasaa suurtüü oll’ Riia-Pihkva kivitii asfaldi ala pandminõ. Tuu tii oll’ Tõsõ ilmasõa aigu är lahut.

  Arvada mõot’ tuud ka 1949. aasta piimäkuun olnu suur õnnõtus, ku kats autot sõidi kokko ja nii halvastõ, et perrä jäi õnnõ unik vannarauda (kae pilt 1).

  1949. aasta piimäkuun naatigi Misso kandin kivitiid asfaldi ala pandma ja pildi nr 2 pääl omma nätä tiitüü Misson 23.-26.06. 1949. Tüüd tetti häste, selle et mõnõ tiijupi pääl saa täämbädseni sõita.

  Järgmädses piimäkuu suurehitüses Misso nukan või pitä 40 aastat tagasi alostõdut gaasitorrõ paikasäädmist (kae pilt nr 3).

  Huvitav om kaia, et tehniga ja tüütegemise muud omma täämbädseni säändsesama nigu sis – sama tehniga kõlbas parhilla esiki gaasitoro mere põhja pandmisõs).

  Gaasitoro pidolinõ vallategemine (gaasi palama pandmisõ pido) peeti Misso sovhoosin 3. 10. 1975. Toro omma täämbädseni alalõ ja Misso koolimaja om gaasikütte pääl.

  Ruusmaa Arthur, Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin