Nummõr' 260
Piimäkuu 26. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro folgipido kuts tandsmist opma
 • Uudissõ
   
 • Lasva valla mahhetalo võitlõs kihvtisüüdistüsega
 • Elo
   
 • Kuldsidõ kässiga meistri tege ravvaunikust traktori
 • Märgotus
   
 • Kuldvõtmõkõist ei olõ
 •  
 • Surnuaiapühä – suguvõsa kokkusaaminõ süämest süämehe
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Piimäpukk
  Perämäne külg
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, vaenõ miis 
    
  Rahalõ kimmäs kotus!
   
  Tuu uudis pandsõ külh vere saisma, et umaaignõ krõpõporno staar Bellanova Kristiina lask hindäle intiimehte panda, määne mass 25 000 eurot ehk kõrraligu perreauto raha. Priljandiga ehe pandas kohegi jalgu vaihõlõ ja laemb avalikkus toda nätä ei saa. Om õnnõ tiidmine, et Maarjamaalt peri inneskise pornostaari tuusama, miä om ao joosul nii ütte kui tõist niildnü, niildse seokõrd kallimbat sorti perreauto.

  Ütelt puult rohilinõ tego, tõsõst külest pand tuuga auto allaniildmine mõtlõma, mis sinnä viil mahus...

  Tiiämi, et Kristiina om ka poliitikan osalinõ. Tuuperäst piät no musugunõ lihtsä inemine kõik aig valvma, et tä midägi viil suurõmbat tahasamma ei käänässi.

  Vast ei käänä, ull’ ei paistu tä ollõv, selle et tä om uma arvamusliidrikarjääri joosul esiki üte kõrraligu tiidüsligu tulõmusõ vällä ütelnü: «Muide, see on kuulujutt, et lennukis silikoonid plahvatavad. Mul ei ole kordagi tissid plahvatanud.»

  No om selge, et suuri tissega naistõrahvidõ kõrval linnukin linnada om pall’o julgõmb ku Nokia mobiiltelehvoni karmanin hoita. Noidõ aku plahvatasõ mitu kõrda sagõhõmpa.

  Otsõmi aastit Eesti Nokiat ja no, ku kontserni aktsia om rämpsos kuulutõt ja aastal 2014 oodõtas timä pankrotti, piämi olõma rõõmsa, et mi timmä es lövvä.

  Investiirmine om suur kunst. Mõnõ panustasõ viina, tõsõ manustasõ viina, kolmanda investiirvä aktsiaturgu, mõnõ pandva vaba raha kinnisvara sisse.

  Kõik om riskiga köüdet. Viinatõbi või külge naada, kinnivara lagonõs, üürnik situs nukka. Aktsia ja võlakirä võiva Nokiat tetä, pensioniigä või 90 aasta pääle nõsta…

  Ulli omma tüüri man ja soovitasõ haridustõ investiiri. Kõik om kahtlanõ ja olõ vai Kuusõ-taat, seon elon inämb hummõnist päivä ette ei kuuluta.

  Tuu naistõrahva p...i-aktsia kah aastidõga mugu satas. Vai nigu vanasõna ütles: egas heering konjak olõ-i, et aoga parõmbas lätt. Jah, nii om, ei tii aig kedägi meist noorõmbas.

  Nokia unõht’ õigõl aol investiiri ja vahtsidõ tuuliga üten minnä ja om no umadõga persen. Kristiina lätt eloga edesi, luu rõivabrände, and suhtõ- ja seksinõvvo ja mõtlõs.

  Ku ütel pääväl pensionifondi kokko sulasõ, Roodsi panga intressi põhja käändvä, euribor virotas ja inemise näläst kokko nakkasõ sadama, aja Kirstiina uma perreauto «garaažist» vällä ja sõit uma eloga edesi. A mis mi teemi?
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin