Nummõr' 259
Piimäkuu 12. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pido-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Oppus avitas uma söögi rahva sekkä
 •  
 • Päts tulõ Ruusalõ
 •  
 • Vahtsõnõ lõõdsaplaat
 •  
 • Edimäne sann õnnõ liha suidsutamisõs
 • Elo
   
 • Nahaparkminõ – paras vaiv
 • Märgotus
   
 • Osula Hugo: tuu aig nakkas ümbre saama, ku jummal oll’ auto!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kagahii!
  Perämäne külg
    
   
    
  Uma pastak
   
  Kae, politsei- ja piirivalvõammõt tekk’ mi kandin jagamisõs pastaga, mink pääl om jutt uman keelen.

  «Pastaga omma mõtõldu piiriviirsile inemiisile tenos. Piiriviirsist inemiisist om piiririkmiisi löüdmisel pall’o api olnu. Tahami kuuntüüd viil suurõmbas tetä,» ütel’ Ülejõe Kai-Riin, Lõuna prefektuuri piirivalvõbüroo staabitüü ammõtnik. «Usumi, et nii olõmi rahvale viil lähembäl ja inemisel om iks hää miil, ku midägi andas.»

  Parhilla om tellitü 500 uman keelen kiräga pastakat, naid jagasõ inemiisile Luhamaa, Piusa ja Verska kordoni tüütäjä.


  Peedosaarõ Kaisa
   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin