Nummõr' 259
Piimäkuu 12. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pido-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Oppus avitas uma söögi rahva sekkä
 •  
 • Päts tulõ Ruusalõ
 •  
 • Vahtsõnõ lõõdsaplaat
 •  
 • Edimäne sann õnnõ liha suidsutamisõs
 • Elo
   
 • Nahaparkminõ – paras vaiv
 • Märgotus
   
 • Osula Hugo: tuu aig nakkas ümbre saama, ku jummal oll’ auto!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kagahii!
  Perämäne külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Juhtkiri: Tüü mõistminõ lätt hinda
   
  «Õnnõ ulli tegevä tüüd!» kraaksaht’ kolhoosiaigsõst sainaploki-majast nurmõ viirde jalotanu nagamann umalõ koolivelele, kiä opsõ esä abiga traktoriga põllutüü tegemist.

  Nagamanni pere eläs sotsiaaltoetuisist, lämmä tarrõ, vii ja kõik muu elämise kulu mass kah kinni vald, mitte pere esi. Vanõmba löövä luuslanki, a eski hääkõrratüüd saa-i näid tegemä panda: tuu ollõv inemise õiguisi piirdmine.

  «Kas tõtõst õnnõ ulli tegevägi tüüd?» uursõ põllutüüd opnu poig õdagu tassakõistõ esä käest. Esä kai pojalõ tõsidsõ näoga otsa ja küsse: «No kas sa tahat, et möömi kõik uma elämise, nurmõ ja massina maaha, kolimi sainaploki-majja elämä, löömi jala saina pääle ja vahimi päävä läbi telekat?»

  Poig mõtõl’ uma ilosa kodo, põlitsidõ puiõ, vägevide massinidõ ja vilänurmi pääle ja raput’ pääd – tuud tä taha-i joht. Miä tuust, et tüüd om pall’o ja rahha küländ veidü, a tuu om väkev tunnõ, ku näet, et olõt hindä kässiga midägi loonu.

  Pia läävä maa ja joogivesi väega hinda, ütles Võromaa juuriga bussikuninga Osula Hugo kõtualonõ tunnõ. Tuu tunnõ om suurettevõtjal avitanu ka kõgõ suurõmbast supist võitjan vällä tulla ja umma ärri kõgõ laembas kasvata.

  Tiidmine maa ja vii hinna nõsõmisõst om väärt tiidmine. No om aig rassõ ja euroliidu poliitiga Eesti põllumehe jaos ülekohtulinõ: vana euroliidu maiõ põllumehe saava pia kats kõrda suurõmbit toetuisi. Massina, väetüse ja tüüjõud om pia sama kallis. Minevä nädäli tekk’ Eesti põllumiihi keskliit avaligu kirä «Põllumiihi kannatus om otsan» sändse ülekohtu vasta, midä tahetas viil pikäs aos alalõ jättä.

  Pall’o põllumehe mõtlõsõ, kas omgi mõtõt inämb põllutüüga jannada, ku liinakontorin teenit pall’o inämb. A piät kaema kats sammu ettepoolõ. Lagja elo toetuisi ja lainamisõ pääl saa-i inämb kavva püssü. Tuud om Lõuna-Euruupa maiõ päält häste nätä. Pia lätt hinda peris tüü, miä tuu söögi lavva pääle. Pidäge viil vasta, põllumehe!


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin