Nummõr' 259
Piimäkuu 12. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pido-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Oppus avitas uma söögi rahva sekkä
 •  
 • Päts tulõ Ruusalõ
 •  
 • Vahtsõnõ lõõdsaplaat
 •  
 • Edimäne sann õnnõ liha suidsutamisõs
 • Elo
   
 • Nahaparkminõ – paras vaiv
 • Märgotus
   
 • Osula Hugo: tuu aig nakkas ümbre saama, ku jummal oll’ auto!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kagahii!
  Perämäne külg
    
   
  Veeroja Eda lask ehitä suidsusanna õnnõ liha suidsutamisõs, et lihalõ müügilupa saia 
    
  Edimäne sann õnnõ liha suidsutamisõs
   
  Nädälivaihtusõl saiva Haani vallan Mooska turismitalon pistü vahtsõ savvusanna saina: taast tulõ edimäne sann, kon pererahvas nakkas õnnõ lihha suidsutama, mitte hinnäst mõskma.

  Turismitalo pidäjä Veeroja Eda ütel’, et sääne om ainumanõ võimalus saia veterinaar- ja söögiammõdi käest luba sannan suidsutõdu liha edesimüümises.

  Sanna ehitämine mass 10 000 euro ümbre, mano tulõ külmküük liha hoitmisõs. Ettevõtmist tugõ ka PRIA Leaderi programm.

  Eda luut, et edimädse laari lihha saa sanna savvuma panda joba jaanipäävä aigu.


  Harju Ülle

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin