Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
   
  Valpri Liina
   
   
  Kõnõldas, et Krabil eläs kõgõ rohkõmb Kikkit ja Kasakit. «Kikkit om iks rohkõmb,» naard tuu jutu pääle Kikka Jüri (60), inneskine maavalitsusõ ammõdimiis' ja Võro Autobaasi päälik, parhillanõ AS-i Ekso rahaasjo kõrraldaja.

  «Meid om peetü vahel uhkis, jonnakis, kangõkaalsis ja äkilidsis. Tuu om tuust, et ellä ja rassõt tüüd tetä om tulnu suurõ mõisa veere pääl, kon põllumaa kehv. Kikkide perrin oll' iks olnu pall'u latsi,» saa Jüri tukõ suguvõsa uur'misõst.

  Jüri sõsara Aino tütär' Reelika om suguvõssa uur'nu 1995. aastast . Minevä-aasta oll' suguvõsa edimäne kokkosaaminõ.

  «Katskõmalda miis'liin' om algusõ saanu esiesäst Kikka Jürist ja timä naasõst Hebost. 1692. aastal sündünü Jüri elli 96-aastadsõs ja om suguvõsan kõgõ pikembä eluiäga miis',» kõnõlõs Jüri, Kikka suguvõsa 8. põlvõ katsõs lats' uhkusõga. Inne Jürri om tiidmiisi tõisistki Kikkist, kõgõ varatsõmb Kikka Meusõst (1625). Kikka omma elänü Vana-Roosa ja Krabi maiõ pääl vähämbält 1600. aastast pääle, ammu inne Põh'asõta. A miä Kasakit pututas, sis üts' näide edevanõmbit abiellu Kikka suguvõssa.

  Kikka olli ilosa ja tugõva poisi. Jüri esäesä Kikka Jaan oll' kangõ miis', kelle kotsilõ ülti: Vana Raud, kiä ei pelgä kahrugi. Ku kiäki pidi läbi mõtsa minemä, sis soovitõdi täl Vana Raud üten kutsu.

  Jüri esä Kikka August oll' Jaani ja Anne edimäne lats' ja perisi esätalo. Ka timä oll' väega tukõv, kõva tüümurdja. Ku mehe kaklõma pööri, sis kutsuti August lahutama. Timä 1920. aastil ehitet elomajan om täämbädse pääväni elänü mitu põlvõ Kikkit.

  Naasõs kosisi August 75 aasta iist ilosa ja tüütegijä tütrigu Allasõ Helmi Kellämäelt. Helmil oll' nii suur' veimevakk, et rõivakirstu tull' kolmõ-nelä mehega nõsta.

  «Esä oll' vellist viimäne, kiä kolhuusi läts'. Kiudutamisõst ollimi imekombõl päsnü. Esä tervüs es piä elu- ja tüüpingele vasta: oll' veidü päält 60, ku kuuli. Imä Helmi jäi ütsindä säidsend last kasvatama,» kõnõlõs Kikka Jüri.

  Parhilla om alalõ kolm velle ja kats' sõsard. Esätallu om elämä jäänü vanõmb sõsar' Aino, inneskine Krabi kooli kehälidse kasvatusõ oppaja.

  Tiiehitüse inseneeri papridõga Jüri juht'misõl om Võromaal ehitet pall'o teid ja majju. «Oh, ku pall'u om rahha tulnu nuiata! Ja ku pall'u sõimamist kullõlda.Võrumaal käävä as'a nii: tiit midägi, olõt halv, ei tii midägi, olõt kah halv,» ütles Jüri.

  Täl om hää miil' nuurist, kiä omma iks Võromaalõ jäänü ja soovitas näist kirota. Timä esi jäi Võromaalõ kohustusõst kodo, kõgõpäält imä vasta.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!