Nummõr' 258
Lehekuu 29. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urbanilaat – hää olõmisõ laat
 • Uudissõ
   
 • «Kiä aian» – latsi pesäpido Põlvan
 •  
 • Suvidsõ uma saatõ ETVn
 •  
 • Vahtsõnõ võrokiilne Täheke
 • Elo
   
 • Inneskidse Nokia juhi ahi tetti võrokõsõ kahhelkivvest
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Aapo: elo kaemisõst vallaliidsi silmiga nõsõs hääd!
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr 3: Mulgimaalt ja Räpinä kandist
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kagahii!
    
   
    
  Kae – Gotlandilt löüdse Restu!
   
  Olli kuu aigu Ojamaal vai Gotlandil kirändüst tegemän. Ku är naksi tulõma, tahtsõ iks määndsitki paigapäälitsit asju kodu üten viiä.

  Ku kuuli, et veinitehas (Gutevin) ka sääl saarõ pääl om, naksi Visby alkoholipoodist asja uurma.

  Kõgõ odavamb oll’ valgõ vein – 199 Rootsi kruuni. Tuu tege tsipa päält 20 euro. A sis näüdäs’ poodimiis mullõ tuusama Gutevini nime all kangõmbit juukõ kah, midä likööris ütel’. Ploomi-, vabarna- ja ma ei tiiä, määndside mekkega viil.

  Sai arru, et ma üle üte putli üten osta ei jõvva ja valisi vällä tuu, minkal oll’ Restu nimi. Mi Urvastõ valla Restu vein oll’ umal aol üle Eesti teedä.

  Tuud Restut oll’ ka kattõ sorti, tõnõ näist 50 kruuni kallimb ja kand’ tävvendit «eksklusiiv». Kongi avvuhinna võitnu ja… Võtsõ tuu kallimba, määnegi 430 kruuni (48 eurot) käve kässi värinäga tuu iist vällä.

  Ku kotun tagasi olli, aimi veidükese rahvast Pokumaalõ kokku ja leimi eksklusiivsõl Restul ka punni maaha.

  Oll’ sääne samaka muudu kraam, arvada tä veinijääkest oll’ tett, 35 volti seen.

  Mulle miildü. Õnnõs tä kõigilõ es passi ja ma sai viil ildamba kotun ka mõnnu tunda.


  Contra, kirämiis


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin