Nummõr' 258
Lehekuu 29. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urbanilaat – hää olõmisõ laat
 • Uudissõ
   
 • «Kiä aian» – latsi pesäpido Põlvan
 •  
 • Suvidsõ uma saatõ ETVn
 •  
 • Vahtsõnõ võrokiilne Täheke
 • Elo
   
 • Inneskidse Nokia juhi ahi tetti võrokõsõ kahhelkivvest
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Aapo: elo kaemisõst vallaliidsi silmiga nõsõs hääd!
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr 3: Mulgimaalt ja Räpinä kandist
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kagahii!
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
   
  Juhtkiri: Ummi talentõ tulõ hoita
   
  Olõ perämädsel aol tundnu mitu kõrda rõõmu tuust, et mõnõl mi kandi inemisel om häste lännü, timä kunst ja mõistminõ omma lajan ilman silmä jäänü.

  Olõ uhkõ, et Võrolt peri luudusfotograafil Začeki Svenil õnnistu ummi kakupiltega National Geographicu aokirja saia. Olõ uhkõ, et Räpinä mehe Ilvesse Aapo sõnnoga laul pässi tõist kõrda Eurovisioonilõ ja sai seokõrd peris hää, kuvvõnda kotussõ. Ka tuu tege häädmiilt, et võrokõsõ tettüist kahhelkivvest ahi om inneskidse Nokia juhi koton.

  Aapo kirotas laulusõnno uman koton Eestin vanal Võromaal Räpinäl. Sven tekk’ maailma kõgõ kõvõmbahe luudusõ-aokirja vällä validu kakupildi Eestin. Tiiä, et tä om hulga ilosit pilte tennü ka Võromaa mõtsu seen ja järvi veeren. Kersna Taivo meisterdäs kahhelkivve uman koton Võromaal Loosu külän. Saa külh võrokõsõl häste minnä ka umal kodomaal, saa umma talenti näüdädä lajan ilman, ilma et piässi kotost är kavvõlõ elämä minemä.

  A ku mõni võrokõnõ pakõ är vällämaalõ elämä ja täl sääl häste lätt, sis ma tuust nii hääd miilt ei tunnõ.

  Sis tunnõ sammamuudu nigu sis, ku loi teedüst, et Põh’a-Eesti regionaalhaigõmajast vallalõ tett tippkirurg lõikas no inemiisi Rootsin.

  Ruutslasõ muidoki rõõmustasõ, et hindäle nii kõva as’atundja saiva, ja kimmähe masva inämb palka ku Eestin. No mi olõmi tuust as’atundjast ilma.

  Ka meil Võromaal kuulõt mõnikõrd, et mõni hää as’atundja om siist är lännü, tuuperäst et olõ-i uma ülembäga läbi saanu, timä talenti olõ-i väärtüses peetü.

  Üte tülü peräst om kah’o mi kandilõ mõõtmalda. Suur talent om iks inämbüisi ka suur isiksus. Tuust tulnu arvo saia ja läbisaamisõst inämb hinnada tuud kassu, midä mi kant timä talendist saa.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin