Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Kikka aasta: Võromaa Kikkil om kangust
   
  Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
   
  Valpri Liina
     
   Kikka Armand (46) om Võro leevätehassõn pekri. Parhilla om timä tüü leevätaina segämine.

  2002. aastal toidumessi aigu kõrraldõdi Tal'nan pekride suur' võiduküdsämine. Kikka Armand võitsõ tuukõrd Kalevipoja laiva «Linnukiga» aasta pekri tiitli.
  Hää om Armandi käest kullõlda, et leevä- ja saiataigen segätäs puhtast kraamist, keemiät sisse ei topita 
  Kikka-aasta avvus võissi ka tainast kikka valmis kütsä? Armandil ei olõs tuuvasta midägi, a arvõsta tulõ tüüandja
  plaanõga. «Vanast sai külh viläpäiega leibä ja leevätainast siile tettüs. Siili nõgla tull' käärega vällä lõigada,» pajat' Armand.

  «Armand om siin majan kavva olnu ja egä tüü tegemisega kursin,» kitt meistri Tuvi Pille.

  Ku 1984. aastal oll' Nöörimaal vahtsõnõ leevätehas valmis saanu, nakas kondiitris opnu Armand tan tortõ, kuukõ ja väiksit saiu tegemä. Vahepääl pruuvsõ tä laohoitja ammõtit, vahtsõst lätt leevätehässen pekritüül säitsmes aasta.

  Pekritüüd tegevä päämidselt naasõ. Miä Armandit taa tüü man tõmbas?

  «Tüü om tüü. Tuu hoitki vormin, ku mitund tüüd saat tetä,» arvas Armand. Ku vahtsõnõ liin' üles säedäs, nakkas timä tuu pääl kuklit tegemä.

  Egäl ammõtil om uma kavalus, taina segämisel om kõgõ tähtsämb tihedüs.

  Tainast saagi jo leevätego algusõ? «Ei, algusõ saa juurõtisõst,» parandas minno Armand. Juurõtist vai kohetust tege Armandi naanõ Heli.

  Armand om üles kasunu suurõn, 15 latsõga perren. Kikka Elsal ja Piitrel oll' umal aol kõgõ rohkõmb latsi Võromaal. Armand om sõsaridõ-velli hulgan katsõs. Imä Elsa ja esä Piitre omma mulla all, a latsõ kõik' elon: Võro ja Põlva, üts' ka Valga maakunnan.

  Egä aasta põimukuul, esä sünnü- ja surmakuul, saava Kikka latsõ ummi perridega kokko Käätsol kodotalon.

  Imä küdsi koton leibä

  Armand mälehtäs latsõpõlvõst tuudki, kuis imä koton leibä küdsi. Suurõn perren tull' täl majapidämistöid, muuhulgan süvvä, joba pois'kõsõn tetä.

  Ei jää hättä ka parhilla. «Egäst kogõmusõst om kassu,» om Armandi elotarkus.

  Kikka Armandi ja Heli perren om kolm last. Rene opis Tarton autolukksepäs, Jane ja Madis omma Võrol koolilatsõ.

  Kas umilõ latsilõ soovitati kah pekritüüd? «Kui näil taa vasta huvvi olõs, sis külh,» pidä Armand umast ammõtist.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!