Nummõr' 258
Lehekuu 29. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urbanilaat – hää olõmisõ laat
 • Uudissõ
   
 • «Kiä aian» – latsi pesäpido Põlvan
 •  
 • Suvidsõ uma saatõ ETVn
 •  
 • Vahtsõnõ võrokiilne Täheke
 • Elo
   
 • Inneskidse Nokia juhi ahi tetti võrokõsõ kahhelkivvest
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Aapo: elo kaemisõst vallaliidsi silmiga nõsõs hääd!
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr 3: Mulgimaalt ja Räpinä kandist
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kagahii!
   
  Suvidsõ uma saatõ ETVn
   
  Puulpäävä, 26. lehekuu pääväl sai ETVn nätä edimäst saadõt sar’ast «Niimuudu om», seo oll’ Lindora laadust. Vanal Võromaal üles võet saatõsari juusk ETVn suvi otsa egä puulpäävä kell 10.

  Saatõ vällämõtlõja Rebäse Tiina ütel’, et sari om mi kandi inemiisist, kiä ummi suuvõ tõtõs tegevä.

  2.06. saadõ om lõõdsameistriist. Tartese Heino, Ruusamäe Elmar ja Pärnametsa Ivar näütäse pillimeisterdämist, saa kullõlda Põlva lõõdsakooli opilaisi pillimängu.

  9.06. kõnõldas rahvameditsiinist. Koikkülä imetohtriist, vanast ja noorõst Surist kõnõlõsõ Kõivupuu Marju ja Radsini Lea, Hiina meditsiinist Kuhlbergi Lembit. Haani naasõ tohtõrdasõ hinnäst sannan.

  16.06. om teemas pirrukorv. Tiid puust korvini näütäs meistri Visseli Enno.

  23.06. saadõ om paikligust söögist üten kolmõ sõsarõ Visseli Triinu, Kerti ja Kadri hõrgutiisiga.

  7.07. näütäs puutüümeistri Russi Olev, kuis tä meisterdäs puust asjo, miä inemiisile rõõmu tegevä.

  14.07. näütäse Karula kandi käsitüümeistri Niiliski Virve, Visnapuu Viivi ja Alberti Helene, ku illos saa vannamuudu käsitüü, ku tuud süämega tetä.

  21.07. saatõn omma külän ka mulgi: Tauli Ants ja Andrus kõnõlõsõ toropilli tegemisest. Tauli Anu ja Roose Celia kõnõlõsõ tuu vana pilli tähendüsest.

  28.07. saatõn om juttu vana Võromaa katõst mõisast, Sännä ja Mooste mõisast, kon käü kõva kultuurielo.

  4.08. sar’a perämädsen saatõn omma päätegeläse Parmu ökokülä hobõsõ. Paikligu mehe Raudsepä Kaleviga iinotsan kõnõlõsõ tuust, kuis saa inemine ellä niimuudu, et timä jalajälg luudusõn om võimaligult tsillokõnõ.

  Saatõ vällämõtlõja om Rebäse Tiina, säädjä Kargu Mati, kaamõramiis Mägi Arvo, helümiis Reinvaldi Simo ja kokkolõikaja Tubina Ahti.


  UL


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin