Nummõr' 258
Lehekuu 29. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urbanilaat – hää olõmisõ laat
 • Uudissõ
   
 • «Kiä aian» – latsi pesäpido Põlvan
 •  
 • Suvidsõ uma saatõ ETVn
 •  
 • Vahtsõnõ võrokiilne Täheke
 • Elo
   
 • Inneskidse Nokia juhi ahi tetti võrokõsõ kahhelkivvest
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Aapo: elo kaemisõst vallaliidsi silmiga nõsõs hääd!
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr 3: Mulgimaalt ja Räpinä kandist
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Kagahii!
    
   
  Vodi Egle (kural) ja Rõõmusoksa Triin Mesimummi pedäjide all Sõmmõrpalo keelepesä latsiga 
   
  «Kiä aian» – latsi pesäpido Põlvan
   
  Allasõ Tiia
   
  Minevä riide tull’mitusada last mitmõlt puult Eestist kokko Põlva latsiaida Mesimumm, et mängi ütenkuun vanno laulu- ja tandsumänge «Kiä aian» pidol.

  13. kõrda peetül latsi pidol mängiti mitmin pessin: oll’ näütes puutsõõri veerütämise pesä, keksupesä ja hulga tõisi pessi.

  Keelepesän mängsevä latsiga Vodi Egle ja Rõõmusoksa Triin. Neo kats Võro instituudi keelepesä oppajat kõnõliva ka hummokudsõl mõtõlusõl «Egäl puul uma juur», midä hääd and latsõlõ tuu, ku tä päält eesti keele ka uma keele selges saa.

  «Ka mi Mesimummin võinu olla keelepesä ehk latsiga võro keelen kõnõlda viis päivä nädälin,» nimmas’ rahvamängõ pido alostaja ja iistvõtja Podekrati Ülle.

  Põlva Mesimummin om keelepesäpäiv minevädsest sügüsäst üten rühmän üts kõrd nädälin.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin