Nummõr' 70
Küündlekuu 15. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Võrokiilsit naatas kitmä
 •  
 • Orro Angela maal' pilte inemiisist ja sapikust
 •  
 • Kuusõheki läävä aolukku
 • Elo
   
 • Kikka Armand tiid leevätegemise saladust
 •  
 • Krabil elli Kikka joba inne Põh'asõta
 •  
 • Kikas Kikka küläst

 • Märgotus
   
 • Võrokõsõ Umast Lehest
 •  
 • Jää Eela: ku külä om ümbre, piät iks küläga rehkendämä!
 • Innembi
  Perämäne külg
  Kirä
   
   
   
   
  Vinnemaalt tulnuist võrokõisist
   
  Sõbrapäävä aigu tulõva iks miilde Vinnemaa Kirovi oblasti Oparino rajooni ja eriti Lipovka külä kunagidsõ Eestist peri elänigu, kiä piä kõik' olli võrokõsõ – Paali, Tühüse, Palossoni, Kahrõ, Tomsoni, Lepä, Kändra, Ehte, Talvõ.

  Võrokõsõ elli Lipovka lähkül talodõn ja saiva Lipovkan koolioppust Talvõ Jaanilt ja Liisilt, kooni eesti kooli kinni panti.

  Ku kolhoosõ tegemä naati, sis aeti võrokõsõ tallõst är vinne külli müüdä lakja. Lipovkahe tull' inämb Eestist peri inemiisi ku sääl elli vindläisi.

  Saada tervüisi võrokõisilõ, kiä esi vai kinka vanõmba Lipovkast tulnu omma. Eriti ummilõ semudõlõ küläst, kon mi sõa aigu ja 1946. aastal latsõ ollimi. Tullimi säält är 1947. aastal, ku ma olli kümneaastanõ.

  Kõik' tulli säält päält sõta är, jäivä õnnõ mu vanaimä sõsar' Karpsoni Emma ja timä noorõmb poig Albert, kiä lei kokko noorõ vinne naistõrahvaga ni Ehte Roosi, kinkal olõ-õs Eestin kutsjat: et är sõita, pidi Eestist kutsõ olõma.

  Mäetagasõ Eedu,
  võrokõnõ Kilingi-Nõmmelt
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Võru keelen sai parõmbidõ toimõ päält 30 aastakka Vinnemaal!

  Hävitüslindaja Krüüneri Teo näkk' Eesti tagasi tullõn riigikeelega vaiva (ETV Mõtõlus)

   
     
   Uma Lehe sõbõr!