Nummõr' 257
Lehekuu 15. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma süük om hinnan
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Võromaa süüke tegemise oppus
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Elo
   
 • Mehikuurma veski uut veskimiist
 •  
 • Tamra Eha: Kait laulsõ hää meelega joba latsõn
 • Märgotus
   
 • Lepassoni Kadri: pillilatsil om kimmäs tsiht silmi iin
 •  
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
   
  Juhtkiri: Kevväi – aig vahtsõt pruuvi
   
  Hää süük om inemise jaos tähtsä. Nigu seon lehen juttu om, otsitas mugu inämb paiga pääl väikun ettevõttõn tettüt söögikraami. Otsitas poodist, laatu ja turgõ päält. Oltas rõõmsa, ku pidolavva omma katnu uma kandi söögimeistri.

  Põhjus om tuun, et väiku tegejä pand tordi pääle peris vatukuurt, küdsä piskviite uma kandi põllumehe jahust ja ku tege suidsulihha, sis ei pritsi lihha inne vett ja e-ainit täüs.

  Ku om süüjit, om vaia ka tegijit. Kiä julgus tetä, tuul lätt häste. Nigu Urvastõ naisil lätt kama nii häste kaubas, et nä piät vaiva nägemä, et tuud nii hulga tetä, ku tahõtas.

  Kimmähe om kotust ka vahtsilõ tegejilõ. Kevväi om õkvalt õigõ aig seemen mulda panda, pruuvi kasvata esi söögikraami, tetä tuust umma ja hääd süüki. Ja mille mitte minnä mõnõ suvidsõ laada pääle pruuvma, kuis tuu kaubas lätt.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin